Warning: Undefined array key "2014-01-30" in /www/wwwroot/danhlode.top/wp-content/themes/dudoan2/thong-ke-bo-so.php on line 72
Đề về 99 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Đề về 99 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 99

Bộ số Bộ số Bộ số
43 - 3 Lần 47 - 2 Lần 17 - 2 Lần
97 - 2 Lần 87 - 2 Lần 50 - 2 Lần
89 - 2 Lần 37 - 2 Lần 66 - 2 Lần
69 - 2 Lần 79 - 2 Lần 48 - 2 Lần
34 - 2 Lần 23 - 2 Lần 38 - 1 Lần
98 - 1 Lần 24 - 1 Lần 04 - 1 Lần
45 - 1 Lần 41 - 1 Lần 65 - 1 Lần
71 - 1 Lần 28 - 1 Lần 07 - 1 Lần
09 - 1 Lần 80 - 1 Lần 08 - 1 Lần
06 - 1 Lần 91 - 1 Lần 75 - 1 Lần
62 - 1 Lần 59 - 1 Lần 00 - 1 Lần
35 - 1 Lần 82 - 1 Lần 78 - 1 Lần
20 - 1 Lần 88 - 1 Lần 57 - 1 Lần
68 - 1 Lần 85 - 1 Lần 81 - 1 Lần
03 - 1 Lần 26 - 1 Lần 84 - 1 Lần
52 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 99

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 2 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 1 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 12 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 10 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 99

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
17-03-2024 39399 78723 18-03-2024 02-06-08-08-13-13-23-23-23-24-25-27-29-29-47-49-53-62-63-76-78-79-82-89-90-95-97
23-11-2023 57999 20952 24-11-2023 03-03-09-10-11-20-27-32-36-40-44-52-53-58-60-61-62-63-64-72-74-76-80-81-86-90-91
11-08-2023 90299 06848 12-08-2023 04-15-21-24-24-27-29-31-32-32-35-37-43-48-51-52-64-65-67-72-73-80-82-84-86-87-91
24-10-2022 05499 50604 25-10-2022 02-03-04-08-10-13-16-27-35-36-40-44-49-51-54-58-61-65-67-72-74-78-79-81-84-97-98
04-03-2022 42399 84917 05-03-2022 00-04-07-15-17-22-25-26-29-34-34-39-44-44-57-59-68-71-76-77-79-80-80-82-82-90-99
29-01-2022 11699 67466 30-01-2022 01-09-12-14-18-20-23-30-36-37-40-45-57-58-62-64-66-68-69-71-73-77-80-81-94-97-98
23-06-2021 98699 17879 24-06-2021 04-10-19-19-22-22-24-28-35-35-37-39-44-52-55-59-62-67-72-75-79-82-85-86-92-94-96
20-06-2021 64799 60141 21-06-2021 00-02-04-10-11-17-20-25-25-26-30-31-32-35-41-48-58-59-63-69-72-73-80-81-83-89-98
09-06-2021 81099 92979 10-06-2021 06-08-09-13-18-32-35-35-36-40-42-42-43-43-45-50-57-61-65-67-68-74-79-82-84-96-98
18-04-2019 54399 73588 19-04-2019 00-02-04-07-08-14-15-20-23-24-29-30-35-42-51-51-55-58-68-69-70-74-84-88-92-93-95
26-03-2019 94499 63559 27-03-2019 10-15-15-16-20-27-32-36-44-44-47-52-52-58-59-59-64-68-68-71-77-80-83-84-89-90-94
12-03-2019 37899 55062 13-03-2019 03-09-12-14-15-21-25-27-37-40-44-45-46-49-52-59-59-61-62-64-70-72-72-77-81-82-84
08-02-2019 32999 65826 09-02-2019 01-02-07-09-13-14-15-17-19-23-24-26-29-32-42-44-46-52-52-53-55-59-65-70-72-74-79
08-07-2018 75299 14845 09-07-2018 00-04-05-17-23-29-31-34-39-39-40-40-45-48-50-57-63-65-65-67-69-71-72-73-80-93-95
12-06-2018 64199 03937 13-06-2018 00-03-08-10-22-23-27-29-37-43-52-60-62-66-73-76-78-79-81-81-82-89-90-92-92-97-97
09-06-2018 54099 01603 10-06-2018 03-04-06-17-22-31-33-34-37-45-46-50-55-66-67-67-67-67-73-74-74-75-77-80-89-90-96
12-02-2018 40999 56489 13-02-2018 02-20-22-23-23-24-25-31-35-49-49-51-52-53-56-57-63-66-66-76-78-80-87-89-89-92-95
25-08-2017 87899 76103 26-08-2017 03-13-20-21-23-30-33-37-38-39-43-45-52-52-57-58-65-69-72-75-81-88-90-91-93-99-99
24-05-2017 31099 20369 25-05-2017 07-09-12-26-29-37-38-41-46-48-50-52-52-69-69-76-77-78-81-82-82-83-84-87-89-93-96
22-10-2016 57699 99887 23-10-2016 02-03-04-07-10-13-13-14-15-19-23-25-26-28-32-39-51-54-54-57-59-63-85-86-87-89-90
02-08-2016 99399 82837 03-08-2016 00-03-08-20-20-25-28-32-34-37-37-51-52-53-55-56-59-61-62-73-75-82-83-84-88-90-98
15-05-2015 14199 93043 16-05-2015 08-17-18-21-26-27-35-38-41-42-42-43-45-48-49-51-54-58-64-65-66-74-81-81-86-90-95
03-04-2015 59199 45881 04-04-2015 00-02-03-05-08-17-17-21-26-27-27-27-30-32-34-35-36-40-40-55-56-57-58-60-62-69-81
09-03-2015 80299 91950 10-03-2015 09-09-10-17-20-21-25-30-32-34-43-46-49-50-52-59-60-61-62-64-64-78-79-82-82-87-93
29-12-2014 18799 22297 30-12-2014 00-01-12-14-15-16-16-18-22-28-30-32-33-34-37-50-50-53-55-56-70-78-86-86-91-95-97
03-08-2014 28099 53604 04-08-2014 03-04-05-06-09-17-22-25-29-31-39-39-40-56-65-66-66-66-71-72-76-77-78-78-80-84-92
25-07-2014 74199 32143 26-07-2014 00-04-07-12-13-18-18-23-24-27-29-32-38-39-43-50-54-64-74-77-81-83-89-92-93-97-99
17-05-2014 73499 30547 18-05-2014 00-06-10-17-24-26-28-38-39-40-47-57-59-61-61-66-67-69-70-72-79-85-87-89-90-97-98
29-01-2014 13899 30-01-2014
10-12-2013 44099 49375 11-12-2013 00-02-03-06-07-17-17-17-25-30-30-31-37-50-57-64-65-67-71-72-74-75-75-79-85-86-97
19-10-2013 35399 91284 20-10-2013 01-02-09-12-12-15-15-15-27-29-31-35-35-38-42-47-61-62-65-72-76-79-84-86-88-88-90
23-06-2013 53599 52324 24-06-2013 09-13-14-16-19-21-23-24-34-36-40-43-52-53-61-70-71-72-72-74-75-77-78-79-80-90-94
18-12-2012 92199 49391 19-12-2012 02-05-05-14-20-21-23-26-28-29-30-35-36-36-42-51-54-59-61-61-62-73-78-86-89-91-94
21-11-2012 72199 08000 22-11-2012 00-04-07-11-17-21-22-29-30-34-36-37-40-41-42-43-50-54-56-62-66-81-86-86-87-89-97
16-09-2012 48799 61498 17-09-2012 01-04-05-07-09-13-20-22-39-46-49-53-63-64-68-69-74-75-76-78-80-85-90-90-94-98-99
10-09-2012 52499 53809 11-09-2012 08-09-09-10-12-13-14-15-18-19-23-25-27-32-33-36-37-41-54-61-64-72-74-79-83-85-91
31-08-2012 39999 17223 01-09-2012 01-03-10-13-14-20-22-23-23-24-25-26-29-37-42-44-45-46-48-50-50-58-70-80-88-92-95
20-04-2012 45299 68885 21-04-2012 07-19-22-23-32-39-48-54-58-66-67-68-69-71-72-72-72-77-79-84-85-86-88-89-93-93-96
06-03-2012 73599 99806 07-03-2012 05-06-09-16-19-24-25-28-34-39-41-42-46-47-57-60-64-68-69-71-72-77-82-86-93-97-98
27-02-2012 88299 23587 28-02-2012 00-02-17-21-24-28-33-33-36-42-51-56-56-57-63-63-64-73-75-78-79-87-90-92-93-95-96
06-02-2012 92299 30097 07-02-2012 05-11-13-14-20-20-24-26-29-29-30-36-43-50-56-56-62-63-70-70-70-71-75-78-82-93-97
20-01-2012 39699 25750 21-01-2012 04-07-10-16-17-18-24-31-37-43-44-45-47-50-50-52-53-64-66-67-74-77-77-80-85-87-96
20-02-2011 75599 61338 21-02-2011 00-07-08-16-16-33-38-41-42-44-49-51-54-57-61-62-65-67-83-83-85-86-86-89-92-94-96
09-02-2011 79899 59300 10-02-2011 00-02-05-11-18-19-20-21-29-32-41-44-46-46-51-52-59-60-62-62-66-83-90-90-91-95-99
01-11-2010 98499 38907 02-11-2010 01-07-10-12-14-16-19-23-27-45-50-50-52-53-56-56-59-61-62-67-70-75-78-85-86-93-93
07-09-2010 47799 16308 08-09-2010 02-03-03-05-07-08-20-22-24-27-32-33-34-36-40-40-40-42-48-53-62-68-68-74-82-92-97
21-06-2010 67499 92628 22-06-2010 00-09-11-12-13-15-21-22-24-24-25-28-30-31-32-36-36-48-50-52-55-58-67-69-82-95-98
05-06-2010 74699 69934 06-06-2010 09-11-11-14-14-15-19-21-23-24-27-29-34-36-36-44-48-48-50-61-61-71-75-77-78-80-95
18-03-2010 14899 45948 19-03-2010 01-02-03-05-06-07-17-33-39-48-48-52-52-54-56-58-62-62-72-74-77-82-83-94-98-99-99
22-12-2009 62099 33807 23-12-2009 07-12-13-15-16-17-26-34-39-40-41-46-49-57-63-67-69-73-74-76-77-77-79-90-91-91-95
13-11-2009 53099 86668 14-11-2009 07-07-11-16-16-24-27-28-33-34-34-35-35-37-39-45-51-52-52-53-55-58-68-77-79-93-94
27-10-2009 98899 65989 28-10-2009 06-08-16-17-19-20-22-26-27-33-33-41-42-42-46-50-54-59-67-75-75-84-88-89-89-93-93
22-07-2009 32399 65943 23-07-2009 10-10-11-12-13-18-31-34-37-38-38-38-39-40-41-43-44-46-46-55-58-69-75-79-83-84-96
15-05-2009 51699 37457 16-05-2009 09-10-11-11-13-13-16-20-24-33-34-35-36-39-46-49-50-50-53-54-55-57-67-69-69-95-95
17-04-2009 56399 71534 18-04-2009 00-02-04-18-19-23-24-25-28-29-32-33-34-34-37-37-41-42-54-56-63-67-69-74-82-91-97
02-10-2008 09199 48720 03-10-2008 08-20-26-30-32-37-40-44-46-46-53-53-55-57-57-57-59-69-74-77-80-81-82-86-87-87-95
22-06-2008 88299 51917 23-06-2008 00-00-04-04-04-04-16-17-23-25-33-37-52-53-53-56-56-64-68-70-72-73-75-88-90-98-99
18-03-2008 06299 02180 19-03-2008 00-07-09-10-13-15-15-16-18-30-33-34-37-38-39-44-54-55-56-59-61-67-80-82-87-87-97
31-01-2008 48499 13478 01-02-2008 01-04-05-06-08-12-20-25-27-29-29-29-34-35-39-43-48-51-58-58-64-67-76-77-78-78-89
11-11-2007 45499 04947 12-11-2007 02-08-10-14-26-26-26-32-34-35-40-43-47-49-50-52-52-62-72-78-79-83-86-88-91-91-97
23-08-2007 61299 02982 24-08-2007 10-14-15-15-17-17-20-21-26-29-33-34-36-40-44-46-54-55-63-72-73-76-78-81-82-83-97
20-06-2007 60499 91366 21-06-2007 00-07-09-15-17-19-19-26-33-37-38-41-41-45-55-57-61-62-66-68-71-74-75-78-81-83-83
14-06-2007 22099 79335 15-06-2007 12-17-18-20-24-27-31-35-35-36-36-39-39-41-48-51-55-56-60-71-82-85-88-91-96-97-99
30-04-2007 46099 18971 01-05-2007 02-05-10-14-23-27-41-41-52-58-58-59-61-62-63-71-72-75-75-86-87-90-90-92-93-95-98
16-09-2006 38599 16469 17-09-2006 00-07-08-09-18-31-31-31-32-40-42-45-47-51-52-52-52-53-66-68-69-71-75-88-94-95-96
28-08-2006 21999 22965 29-08-2006 00-03-13-15-19-22-30-32-32-32-33-36-37-38-41-42-42-43-51-55-61-65-67-70-78-92-93

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 99 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 99 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 99 thì hôm sau về con gì? Đề về 99 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 99 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 99 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 99 có nghĩa là như thế nào

Đề về 99 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 99 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc99, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 99 hoặc đề 99.

Khi đề về 99 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 99 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 99 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 99 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 9 và chạm đuôi 9 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 9 sẽ gồm những con số: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Dàn số chạm đuôi 9 sẽ gồm những con số: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 99 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 99 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 99 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 99 người chơi chỉ cần lấy 9 + 9 = 99 như thế sẽ ra được số 99 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 99.

Khi mơ về số đề 99 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 99 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 99 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 99 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 99 đó. Đừng bỏ lỡ con số 99 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 99 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 99 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 93 – 94

Khi mơ thấy con số 99 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 99 bằng vàng là: 19 – 92

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 99 thì hãy đánh số đề con 99, 94 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 99 thì đánh con số 99, 97 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 99 đuổi theo mình thì quất ngay con số 29, 94 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 99 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 99 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 99 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 99 đánh con gì?

Đề về 99 mà đi kèm con lô 98 thì hôm sau bạn cứ cặp con 99, 93 mà đánh

Nếu đề 99 mà đi cùng kép 22 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 98, 95 về cùng nhau

Lô 99 mà xuất hiện cùng đề 58, đừng nên bỏ qua con 91, 94 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 99 về cùng lô tô con 94, chốt ngay bạch thủ 49

Đề 99 mà về cùng lô 09, ngày mai nổ con 93 chắc chắn, nếu 90 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 97, 59

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 99 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.