Đề về 92 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 92

Bộ số Bộ số Bộ số
55 - 3 Lần 12 - 3 Lần 42 - 2 Lần
87 - 2 Lần 98 - 2 Lần 69 - 2 Lần
64 - 2 Lần 78 - 2 Lần 45 - 2 Lần
44 - 2 Lần 15 - 1 Lần 92 - 1 Lần
82 - 1 Lần 84 - 1 Lần 06 - 1 Lần
62 - 1 Lần 86 - 1 Lần 72 - 1 Lần
56 - 1 Lần 96 - 1 Lần 02 - 1 Lần
80 - 1 Lần 25 - 1 Lần 28 - 1 Lần
14 - 1 Lần 24 - 1 Lần 71 - 1 Lần
29 - 1 Lần 91 - 1 Lần 94 - 1 Lần
17 - 1 Lần 61 - 1 Lần 39 - 1 Lần
48 - 1 Lần 68 - 1 Lần 11 - 1 Lần
66 - 1 Lần 97 - 1 Lần 60 - 1 Lần
13 - 1 Lần 85 - 1 Lần 18 - 1 Lần
00 - 1 Lần 31 - 1 Lần 67 - 1 Lần
05 - 1 Lần 47 - 1 Lần 08 - 1 Lần
34 - 1 Lần 79 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 92

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 9 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 1 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 7 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 92

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
19-04-2024 26592 29379 20-04-2024 05-17-20-22-22-29-33-33-48-51-54-57-60-63-63-79-79-85-86-89-89-90-90-92-95-99-99
20-03-2023 24192 81664 21-03-2023 00-09-12-15-18-20-26-31-32-33-33-34-36-37-39-48-51-54-57-59-61-62-63-64-68-85-86
06-02-2023 35492 18198 07-02-2023 01-03-04-06-11-16-17-23-44-45-49-61-61-62-64-65-65-71-80-83-84-86-86-92-96-98-99
18-11-2022 32592 66534 19-11-2022 00-03-03-04-04-10-20-29-31-34-34-39-50-52-53-53-54-62-66-67-69-69-73-76-83-84-98
04-08-2022 27492 49513 05-08-2022 01-11-13-13-14-15-16-22-23-23-23-30-31-40-45-47-67-69-73-74-84-88-88-89-91-93-94
29-06-2022 38892 58839 30-06-2022 01-18-28-28-30-30-32-37-39-41-43-46-50-51-64-67-72-75-76-76-88-88-88-88-91-91-95
22-04-2021 56292 98860 23-04-2021 07-09-11-24-25-26-26-28-32-35-41-47-52-53-55-60-62-67-68-68-77-78-81-84-86-92-94
05-03-2021 66992 61918 06-03-2021 01-08-11-13-18-18-25-27-30-34-37-40-42-45-46-47-55-57-60-60-61-64-68-71-82-90-98
09-02-2021 38792 04629 10-02-2021 00-04-07-08-10-12-21-22-29-32-33-34-36-39-40-44-61-62-63-64-68-75-75-78-81-87-89
12-01-2021 16592 02769 13-01-2021 09-13-13-14-16-29-35-36-46-47-54-58-59-60-62-69-69-71-71-72-76-78-85-86-88-95-99
23-07-2020 09592 57597 24-07-2020 05-15-16-19-22-23-24-25-26-29-31-32-52-52-54-54-57-58-69-70-72-73-80-83-83-94-97
08-11-2019 37892 26502 09-11-2019 00-00-02-03-09-50-58-60-63-67-72-73-73-74-77-77-83-85-88-90-91-91-93-93-95-95-98
19-01-2019 71892 65208 20-01-2019 08-10-11-11-14-22-23-35-45-47-52-54-58-60-69-71-72-74-76-79-79-82-87-87-89-92-95
29-07-2018 69492 19672 30-07-2018 05-06-06-22-22-24-35-38-41-43-43-44-46-51-54-72-80-81-83-84-85-87-90-92-97-97-98
22-07-2018 77892 95786 23-07-2018 02-03-09-10-14-23-25-27-27-27-29-44-49-50-54-54-56-58-64-68-72-76-76-83-86-90-95
26-06-2018 53992 31098 27-06-2018 01-01-02-10-16-21-21-33-39-41-42-47-49-58-65-72-74-82-82-83-84-89-92-92-96-98-99
09-12-2017 83892 99478 10-12-2017 02-04-06-09-13-13-19-20-21-23-23-25-26-32-44-45-53-59-71-78-80-81-90-94-97-99-99
01-11-2017 83492 99761 02-11-2017 00-05-12-17-27-27-28-41-42-44-49-50-53-58-58-59-61-67-68-73-82-87-88-93-97-97-98
09-06-2017 91192 43869 10-06-2017 00-09-11-16-17-27-28-32-32-35-42-44-47-48-48-51-53-58-62-62-69-70-78-89-90-92-94
12-05-2017 08792 58255 13-05-2017 02-05-07-08-12-13-19-19-21-22-26-33-48-53-53-54-55-70-70-76-76-82-83-84-92-96-97
11-02-2017 78292 94247 12-02-2017 03-05-15-18-20-25-29-29-31-31-35-36-40-41-47-47-52-55-58-59-62-69-70-71-88-92-94
05-01-2017 86192 97266 06-01-2017 00-04-07-08-23-27-37-41-44-51-51-52-55-61-64-66-66-69-70-75-76-80-82-85-87-91-98
27-11-2016 37392 78162 28-11-2016 01-06-07-08-11-12-16-18-20-22-22-23-27-30-39-43-44-46-57-62-62-67-69-70-70-78-79
06-07-2016 18292 35917 07-07-2016 02-06-07-17-17-20-22-25-33-33-35-35-35-36-39-44-50-57-61-63-67-72-80-82-85-94-97
05-06-2016 51092 34206 06-06-2016 02-05-06-08-09-09-22-36-39-41-42-51-53-57-60-64-74-76-77-80-82-85-86-88-89-90-96
18-05-2016 28192 59894 19-05-2016 06-07-08-28-29-31-32-35-36-37-37-38-39-41-49-53-57-57-65-67-73-74-86-86-89-94-97
30-03-2016 61692 44978 31-03-2016 02-02-08-11-15-19-21-23-24-25-27-27-30-38-44-45-58-60-60-64-64-69-71-78-85-92-96
28-01-2016 12792 76011 29-01-2016 02-11-19-21-24-24-24-29-31-38-48-54-54-61-62-65-66-72-79-80-81-86-88-90-90-92-92
14-09-2015 73292 36312 15-09-2015 04-08-10-12-14-23-27-29-31-31-32-36-37-38-48-50-64-64-65-71-71-75-79-83-87-97-99
05-07-2015 21792 20484 06-07-2015 00-05-12-14-19-26-30-33-33-35-36-37-39-50-61-68-70-72-77-81-84-85-86-89-93-96-98
08-11-2014 62292 37305 09-11-2014 01-01-04-05-08-24-26-28-30-38-40-47-52-55-55-58-59-65-70-71-71-72-74-77-86-91-92
14-08-2014 83192 61468 15-08-2014 13-16-20-31-32-34-41-42-43-46-48-49-49-52-54-56-63-65-65-68-71-80-84-85-90-92-97
28-11-2013 61492 92748 29-11-2013 06-11-11-12-12-12-17-24-25-26-29-30-34-37-39-41-48-52-60-72-72-79-79-85-88-90-93
26-03-2013 51492 45571 27-03-2013 01-01-03-04-13-15-22-23-24-25-26-42-43-48-52-58-61-63-64-70-71-84-84-88-88-90-95
15-03-2013 90692 06544 16-03-2013 14-21-23-25-32-32-34-35-36-41-44-45-46-48-49-50-51-51-52-54-55-61-61-64-69-90-93
08-10-2012 91692 68128 09-10-2012 01-02-08-22-23-24-27-28-31-36-45-60-63-64-64-66-66-69-70-73-78-85-87-91-92-95-99
06-07-2012 28192 24485 07-07-2012 05-20-21-23-30-34-39-41-41-44-49-52-54-57-60-60-61-64-68-78-85-87-89-89-89-93-95
18-06-2012 63692 80625 19-06-2012 02-02-03-13-16-18-21-22-25-28-30-31-43-43-45-47-50-51-59-64-66-81-81-84-87-88-97
12-03-2012 81692 12912 13-03-2012 00-01-10-12-17-21-23-26-33-35-36-42-53-53-61-63-69-70-72-72-79-84-85-92-95-96-99
18-12-2011 81892 98682 19-12-2011 01-05-06-07-12-21-22-25-25-26-28-30-33-34-37-43-45-46-47-53-58-59-71-74-82-90-97
01-09-2011 94392 26844 02-09-2011 05-05-06-07-07-08-17-18-21-23-27-33-39-44-54-67-72-72-73-76-76-77-83-91-95-98-99
29-09-2010 37192 96964 30-09-2010 04-07-09-22-33-37-42-50-50-52-54-59-60-64-64-65-68-72-76-82-83-83-83-86-87-90-96
21-09-2010 28192 75824 22-09-2010 00-00-03-10-13-15-18-19-20-24-26-26-34-35-46-51-51-53-55-69-70-74-78-85-86-89-92
16-09-2010 46292 73045 17-09-2010 00-00-02-03-05-10-13-25-31-31-34-35-37-39-45-46-47-52-56-76-76-85-88-88-92-94-94
23-06-2010 54492 15091 24-06-2010 01-01-11-15-19-21-23-26-40-40-43-51-59-69-73-73-79-86-88-89-91-92-95-95-96-98-99
08-05-2010 44892 39067 09-05-2010 05-06-17-18-21-22-22-26-29-39-40-42-43-51-53-54-55-56-63-67-69-71-73-74-83-88-96
08-04-2010 81192 45855 09-04-2010 00-01-02-05-08-12-17-22-26-28-43-45-46-48-49-55-56-58-62-66-68-70-77-81-85-89-92
11-08-2009 12692 80814 12-08-2009 00-05-08-08-10-11-12-14-14-15-17-17-18-22-28-29-35-50-64-65-70-74-74-76-77-90-98
22-05-2009 02092 93302 23-05-2009 02-07-15-16-21-26-29-30-32-33-40-40-42-42-42-45-55-56-58-59-73-73-80-89-91-93-97
04-12-2008 33092 61506 05-12-2008 06-07-09-09-10-12-25-29-29-45-51-53-53-54-55-56-62-65-70-72-75-77-80-84-92-94-95
23-02-2008 93992 92131 24-02-2008 01-01-06-11-29-30-31-35-40-47-48-52-62-66-67-72-75-77-80-81-84-85-86-87-91-95-96
23-12-2007 76092 36142 24-12-2007 01-03-06-10-12-19-20-25-26-26-26-30-41-42-43-43-49-61-63-64-69-71-81-85-88-94-97
16-09-2007 22292 11055 17-09-2007 01-06-10-16-25-29-39-39-47-48-54-55-56-59-62-62-64-65-65-69-76-77-78-83-84-88-91
26-05-2007 39292 61412 27-05-2007 01-05-10-12-12-15-19-22-26-34-34-35-46-48-49-49-53-53-55-66-73-78-86-87-89-93-95
09-04-2007 09692 11780 10-04-2007 02-12-16-16-16-29-31-36-42-43-43-57-66-66-77-77-80-80-81-82-82-88-89-90-91-94-95
21-03-2007 79092 66387 22-03-2007 00-02-09-09-12-14-22-23-40-42-48-52-56-57-59-62-66-67-69-72-78-82-84-87-94-99-99
10-03-2007 95392 00100 11-03-2007 00-02-03-06-09-09-18-20-21-24-26-35-38-43-44-47-64-66-71-72-74-78-81-85-95-95-98
12-06-2006 52292 33402 13-06-2006 02-02-05-06-06-10-10-11-15-17-24-29-37-40-46-48-58-62-64-65-65-66-68-70-85-86-95
11-06-2006 41492 52292 12-06-2006 01-01-01-02-05-15-21-22-32-36-36-40-41-49-49-54-57-60-64-71-78-83-92-92-93-94-95
31-03-2006 77592 21042 01-04-2006 06-14-14-16-20-23-25-26-31-32-35-42-43-44-48-53-54-58-65-70-82-84-90-90-91-96-97
20-12-2005 35292 45087 21-12-2005 01-04-14-14-16-23-29-30-30-34-44-46-47-52-61-65-67-67-69-73-73-76-87-93-93-96-99
12-09-2005 37192 69796 13-09-2005 00-04-06-09-14-16-24-32-34-36-38-39-42-42-45-50-54-54-56-62-70-73-95-95-95-96-96
15-08-2005 99092 99656 16-08-2005 06-06-07-11-14-19-19-24-24-33-37-40-44-52-54-56-58-62-65-68-70-75-82-85-95-96-99
16-06-2005 04692 28645 17-06-2005 00-09-15-23-24-26-27-33-33-34-35-40-42-45-48-50-56-57-61-62-62-67-68-74-95-97-98
16-01-2005 43592 22715 17-01-2005 00-05-07-08-12-15-15-15-20-23-27-35-36-37-56-56-61-62-64-69-70-79-79-88-88-93-94

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 92 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 92 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 92 thì hôm sau về con gì? Đề về 92 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 92 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 92 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 92 có nghĩa là như thế nào

Đề về 92 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 92 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc92, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 92 hoặc đề 92.

Khi đề về 92 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 92 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 92 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 92 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 9 và chạm đuôi 2 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 9 sẽ gồm những con số: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Dàn số chạm đuôi 2 sẽ gồm những con số: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 92 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 92 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 92 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 92 người chơi chỉ cần lấy 9 + 2 = 92 như thế sẽ ra được số 92 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 92.

Khi mơ về số đề 92 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 92 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 92 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 92 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 92 đó. Đừng bỏ lỡ con số 92 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 92 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 92 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 23 – 42

Khi mơ thấy con số 92 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 92 bằng vàng là: 25 – 24

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 92 thì hãy đánh số đề con 92, 24 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 92 thì đánh con số 92, 62 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 92 đuổi theo mình thì quất ngay con số 22, 32 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 92 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 92 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 92 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 92 đánh con gì

Đề về 92 mà đi kèm con lô 92 thì hôm sau bạn cứ cặp con 92, 23 mà đánh

Nếu đề 92 mà đi cùng kép 22 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 92, 25 về cùng nhau

Lô 92 mà xuất hiện cùng đề 92, đừng nên bỏ qua con 21, 24 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 94 về cùng lô tô con 24, chốt ngay bạch thủ 22

Đề 92 mà về cùng lô 27, ngày mai nổ con 23 chắc chắn, nếu 20 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 25, 29

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 92 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.