Đề về 87 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 87

Bộ số Bộ số Bộ số
53 - 4 Lần 27 - 3 Lần 17 - 2 Lần
24 - 2 Lần 30 - 2 Lần 87 - 2 Lần
71 - 2 Lần 05 - 1 Lần 59 - 1 Lần
06 - 1 Lần 94 - 1 Lần 49 - 1 Lần
97 - 1 Lần 58 - 1 Lần 67 - 1 Lần
66 - 1 Lần 95 - 1 Lần 31 - 1 Lần
43 - 1 Lần 23 - 1 Lần 38 - 1 Lần
18 - 1 Lần 54 - 1 Lần 08 - 1 Lần
10 - 1 Lần 90 - 1 Lần 02 - 1 Lần
60 - 1 Lần 00 - 1 Lần 93 - 1 Lần
80 - 1 Lần 99 - 1 Lần 32 - 1 Lần
62 - 1 Lần 92 - 1 Lần 68 - 1 Lần
07 - 1 Lần 61 - 1 Lần 70 - 1 Lần
14 - 1 Lần 79 - 1 Lần 04 - 1 Lần
33 - 1 Lần 77 - 1 Lần 03 - 1 Lần
47 - 1 Lần 81 - 1 Lần 51 - 1 Lần
85 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 87

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 8 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 1 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 2 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 12 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 87

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
18-08-2023 47887 41830 19-08-2023 05-11-15-24-28-30-31-33-34-36-36-37-39-43-45-51-62-69-70-71-73-76-86-87-88-93-99
08-03-2023 73787 68205 09-03-2023 03-05-09-13-21-21-27-27-33-34-36-37-38-39-47-51-55-56-64-73-74-75-77-78-78-88-92
05-11-2022 33487 77471 06-11-2022 02-05-06-11-15-26-28-33-36-36-36-42-50-50-51-52-60-61-64-65-71-87-91-91-95-96-98
29-10-2022 73887 05085 30-10-2022 01-04-05-08-12-18-21-38-43-44-46-47-47-68-72-76-78-79-82-84-84-85-86-87-87-91-95
02-12-2021 27587 85507 03-12-2021 03-07-10-10-12-17-25-26-29-35-41-42-45-47-56-61-61-63-74-74-74-76-81-81-82-86-90
29-11-2021 28087 71738 30-11-2021 03-03-27-30-38-38-41-43-50-57-58-60-65-66-68-72-75-76-76-79-81-83-85-92-96-96-98
27-06-2021 13987 52658 28-06-2021 11-16-20-21-29-31-31-31-37-39-39-41-44-48-49-54-58-60-62-64-66-70-71-77-80-82-98
29-05-2021 81687 15553 30-05-2021 00-06-10-11-14-17-21-29-31-35-50-53-53-63-65-66-71-73-73-73-77-82-90-96-97-97-99
14-03-2021 45587 61924 15-03-2021 02-10-22-24-25-28-29-29-31-31-39-40-41-45-45-46-56-57-62-67-67-79-83-87-87-98-98
26-12-2020 80287 85971 27-12-2020 07-08-09-10-13-15-15-16-19-20-31-33-35-42-49-51-58-66-70-71-77-83-94-97-97-97-97
25-12-2020 36287 80287 26-12-2020 01-11-14-27-29-32-35-36-36-43-48-48-49-63-64-73-74-75-76-84-86-87-89-96-98-98-98
13-11-2020 88287 28106 14-11-2020 04-06-09-12-12-13-15-22-22-37-40-45-46-48-51-64-64-67-70-71-76-77-81-82-83-84-96
02-03-2020 73787 38823 03-03-2020 00-06-10-11-14-16-18-23-25-26-28-29-35-35-37-40-53-54-58-66-72-76-81-88-92-98-99
01-12-2019 57187 28797 02-12-2019 01-04-07-08-13-13-21-25-38-41-51-54-54-56-57-62-62-77-78-85-89-90-94-96-97-97-98
29-08-2018 19187 14660 30-08-2018 07-08-09-13-16-16-22-24-29-31-38-39-43-44-46-59-60-62-67-73-73-73-79-93-93-97-98
27-08-2018 52987 33327 28-08-2018 01-02-03-19-20-22-22-23-26-26-27-27-27-31-36-45-56-75-75-76-77-80-81-83-85-90-96
16-08-2018 89187 92527 17-08-2018 01-12-13-20-22-25-25-27-29-31-31-34-36-38-46-55-60-62-62-68-70-74-80-83-91-92-94
02-07-2018 23587 09530 03-07-2018 04-13-14-19-20-26-29-30-34-34-35-43-44-44-48-51-58-59-59-61-63-68-80-83-92-95-95
14-12-2017 21487 17168 15-12-2017 01-02-03-12-14-23-26-26-26-32-35-36-45-47-53-58-64-64-66-68-68-69-84-89-94-94-97
30-10-2017 13687 48743 31-10-2017 02-02-11-12-13-18-21-23-24-26-27-30-35-42-43-54-65-65-67-68-71-81-85-85-90-90-99
22-09-2017 10587 18770 23-09-2017 13-20-21-23-23-30-44-46-50-52-54-56-60-62-67-70-72-73-73-75-80-85-87-93-94-97-99
08-06-2017 29887 91192 09-06-2017 03-07-09-15-18-21-25-29-30-34-35-36-37-38-38-42-44-45-50-57-74-77-80-84-92-93-98
14-05-2017 30587 95749 15-05-2017 05-06-07-22-24-29-31-32-36-40-44-44-49-49-52-55-55-58-62-71-72-83-86-89-90-94-96
31-12-2016 26687 48951 01-01-2017 03-04-11-12-14-17-17-19-21-26-27-49-49-51-52-65-67-69-72-75-82-84-84-88-95-95-98
23-10-2016 99887 94694 24-10-2016 01-01-05-07-08-15-18-19-21-28-30-42-44-45-47-50-52-56-58-60-64-80-91-91-92-94-98
16-10-2016 87787 78953 17-10-2016 05-07-10-12-12-19-28-31-33-34-36-42-49-53-53-55-55-64-64-74-76-80-85-91-91-94-95
05-09-2016 22187 47831 06-09-2016 06-08-14-21-21-31-31-32-34-36-37-42-43-44-53-55-59-59-61-67-69-80-81-94-97-99-99
09-08-2016 08587 47054 10-08-2016 02-07-07-08-11-15-17-17-18-22-32-36-42-42-42-47-54-56-58-59-68-69-83-86-88-92-94
01-07-2016 48487 26361 02-07-2016 08-13-14-17-18-23-25-28-32-35-38-53-59-61-63-63-64-65-69-78-79-83-91-92-94-94-96
01-06-2016 18687 66602 02-06-2016 00-02-08-09-12-16-18-18-30-34-35-39-44-50-54-58-61-65-70-76-76-80-83-85-90-93-96
16-01-2016 40987 79881 17-01-2016 04-10-14-17-19-25-29-29-32-32-34-39-41-42-42-52-53-53-59-63-64-70-80-81-81-84-90
26-09-2015 92987 49047 27-09-2015 05-08-11-12-21-22-25-27-33-34-34-44-46-47-51-54-54-55-58-60-63-67-83-86-89-96-98
02-07-2015 19387 74762 03-07-2015 02-06-07-21-23-24-24-25-31-33-34-37-38-39-44-44-50-51-53-61-61-62-62-62-62-83-99
21-03-2015 49387 68603 22-03-2015 02-03-04-13-16-20-27-30-39-50-53-60-62-64-66-67-73-75-76-81-83-85-85-86-86-94-99
06-12-2014 02187 16777 07-12-2014 00-12-16-19-22-25-30-41-42-42-44-47-47-54-55-61-68-71-75-75-77-77-83-84-85-92-96
11-09-2014 51987 23832 12-09-2014 00-04-06-10-20-23-27-29-32-33-47-48-51-58-65-71-72-73-76-79-80-82-90-92-95-99-99
24-07-2014 40887 74199 25-07-2014 02-15-19-20-25-35-36-40-54-60-61-61-63-67-71-72-72-76-77-80-82-90-91-94-95-95-99
29-12-2013 87887 09706 30-12-2013 00-01-06-15-19-20-35-40-52-55-63-64-64-64-66-67-68-68-71-74-76-78-79-82-90-91-95
01-07-2013 13987 55195 02-07-2013 05-09-15-18-18-21-21-24-26-32-44-45-46-50-61-63-65-66-79-82-83-85-85-91-95-96-98
13-05-2013 66287 26866 14-05-2013 06-08-09-11-20-21-21-23-46-47-49-57-59-61-62-66-67-68-70-73-74-79-82-85-90-90-96
09-03-2013 97887 33433 10-03-2013 02-04-08-11-18-27-30-30-33-36-36-37-39-41-44-50-62-65-68-70-76-91-91-92-93-97-99
08-07-2012 65787 59759 09-07-2012 05-11-17-22-23-25-25-26-32-35-41-51-56-58-59-60-68-70-75-78-79-82-88-89-91-93-98
28-02-2012 23587 93318 29-02-2012 00-02-04-06-07-09-10-12-12-18-18-25-35-37-40-43-46-53-53-65-67-67-71-73-74-75-87
24-11-2011 77887 65880 25-11-2011 05-05-11-25-26-30-30-32-33-35-37-48-56-58-63-63-64-70-76-76-79-80-82-87-88-97-98
23-09-2010 32187 42793 24-09-2010 01-06-07-08-24-25-26-28-32-36-38-44-47-47-52-58-60-75-82-83-89-89-91-92-92-93-94
15-08-2010 67787 18017 16-08-2010 02-07-08-13-13-16-17-27-28-31-34-37-39-39-48-48-48-56-62-64-66-72-77-82-92-93-97
14-08-2010 81187 67787 15-08-2010 00-00-01-06-06-11-27-28-28-29-31-34-36-36-40-52-56-59-59-73-78-85-86-87-89-90-91
21-02-2010 93187 33953 22-02-2010 04-12-16-17-20-24-31-47-48-50-53-53-58-60-61-66-66-67-70-74-77-78-80-82-89-91-99
14-01-2009 30287 27090 15-01-2009 05-05-05-10-11-11-11-11-20-26-34-37-38-50-55-63-65-67-70-71-76-80-82-90-90-92-94
30-07-2008 24287 36524 31-07-2008 01-07-11-13-15-18-20-21-22-24-24-31-34-40-41-45-45-58-62-63-65-68-81-86-94-96-98
30-05-2008 11787 08906 31-05-2008 01-05-06-06-08-09-13-13-15-23-23-23-24-27-43-44-48-53-53-54-69-72-73-77-84-87-93
25-05-2008 68587 49205 26-05-2008 01-02-02-05-06-08-09-09-10-11-15-16-17-21-22-45-55-56-61-62-66-66-68-81-95-95-97
05-04-2008 83087 54804 06-04-2008 02-03-04-16-28-37-40-44-44-49-49-49-52-53-55-61-61-64-67-71-72-73-87-89-91-94-96
19-12-2007 42387 97510 20-12-2007 01-09-10-10-12-15-15-21-21-29-30-31-32-34-44-52-61-68-71-71-75-77-78-82-83-87-87
31-07-2007 29487 38217 01-08-2007 12-15-15-16-17-17-19-24-25-29-30-45-47-51-51-53-56-57-69-76-77-78-81-83-87-94-96
22-03-2007 66387 41400 23-03-2007 00-01-03-04-09-12-13-13-19-20-22-22-25-28-29-33-36-51-57-71-72-72-72-77-83-86-96
23-02-2007 50487 47053 24-02-2007 00-01-08-10-11-12-13-15-16-28-34-38-43-47-50-52-53-54-58-61-72-81-88-92-96-99-99
08-01-2007 58087 55967 09-01-2007 00-00-01-11-11-16-23-23-30-31-44-47-51-59-65-66-67-67-68-69-70-71-73-76-78-85-86
21-12-2005 45087 76127 22-12-2005 01-16-17-19-24-24-27-34-35-37-37-38-42-45-55-60-64-64-69-72-73-82-87-88-88-90-95
30-11-2005 74087 15508 01-12-2005 08-25-25-26-26-29-33-35-35-39-44-60-61-65-66-71-77-79-79-80-80-83-83-89-92-94-98
12-11-2005 85287 28979 13-11-2005 01-02-03-04-09-12-34-35-38-41-54-59-62-65-69-71-75-77-78-79-82-83-86-88-91-92-95
09-04-2005 96887 73014 10-04-2005 05-06-10-12-14-16-18-19-31-34-37-47-49-53-53-54-55-58-68-77-78-81-83-85-86-95-98

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 87 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 87 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 87 thì hôm sau về con gì? Đề về 87 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 87 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 87 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 87 có nghĩa là như thế nào

Đề về 87 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 87 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc87, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 87 hoặc đề 87.

Khi đề về 87 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 87 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 87 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 87 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 8 và chạm đuôi 7 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 8 sẽ gồm những con số: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Dàn số chạm đuôi 7 sẽ gồm những con số: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 87 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 87 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 87 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 87 người chơi chỉ cần lấy 8 + 7 = 87 như thế sẽ ra được số 87 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 87.

Khi mơ về số đề 87 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 87 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 87 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 87 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 87 đó. Đừng bỏ lỡ con số 87 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 87 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 87 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 73 – 47

Khi mơ thấy con số 87 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 87 bằng vàng là: 75 – 74

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 87 thì hãy đánh số đề con 87, 70 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 87 thì đánh con số 87, 70 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 87 đuổi theo mình thì quất ngay con số 27, 37 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 87 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 87 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 87 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 87 đánh con gì

Đề về 87 mà đi kèm con lô 79 thì hôm sau bạn cứ cặp con 79, 73 mà đánh

Nếu đề 87 mà đi cùng kép 77 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 87, 07 về cùng nhau

Lô 87 mà xuất hiện cùng đề 79, đừng nên bỏ qua con 71, 74 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 84 về cùng lô tô con 74, chốt ngay bạch thủ 07

Đề 87 mà về cùng lô 77, ngày mai nổ con 73 chắc chắn, nếu 70 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 75, 87

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 87 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.