Đề về 80 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 80

Bộ số Bộ số Bộ số
86 - 3 Lần 44 - 2 Lần 54 - 2 Lần
91 - 2 Lần 63 - 2 Lần 66 - 2 Lần
56 - 2 Lần 52 - 2 Lần 25 - 2 Lần
42 - 2 Lần 80 - 2 Lần 61 - 2 Lần
26 - 2 Lần 88 - 2 Lần 78 - 1 Lần
89 - 1 Lần 29 - 1 Lần 70 - 1 Lần
82 - 1 Lần 98 - 1 Lần 43 - 1 Lần
10 - 1 Lần 15 - 1 Lần 08 - 1 Lần
79 - 1 Lần 19 - 1 Lần 97 - 1 Lần
73 - 1 Lần 13 - 1 Lần 04 - 1 Lần
60 - 1 Lần 41 - 1 Lần 55 - 1 Lần
01 - 1 Lần 07 - 1 Lần 09 - 1 Lần
59 - 1 Lần 83 - 1 Lần 87 - 1 Lần
31 - 1 Lần 85 - 1 Lần 03 - 1 Lần
47 - 1 Lần 00 - 1 Lần 12 - 1 Lần
39 - 1 Lần 58 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 80

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 2 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 12 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 80

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
14-05-2024 16880 06926 15-05-2024 09-10-12-12-16-17-21-25-26-29-30-31-33-36-40-52-52-53-64-70-72-88-88-89-90-94-98
21-04-2024 19980 15525 22-04-2024 00-06-08-14-21-22-23-25-31-36-37-43-51-53-56-62-63-69-69-79-82-84-85-93-93-95-95
30-12-2023 59380 73758 31-12-2023 00-02-05-09-17-31-36-36-38-42-43-43-48-52-58-65-65-67-68-77-82-86-86-89-89-92-95
25-10-2023 61380 26788 26-10-2023 00-00-06-06-10-11-19-23-27-33-38-43-49-52-54-68-72-72-76-76-79-81-82-84-88-94-95
02-09-2023 06380 31186 03-09-2023 00-07-08-10-10-11-13-20-20-21-21-28-32-33-34-36-43-50-58-63-64-65-74-82-86-92-97
18-07-2023 20080 15339 19-07-2023 01-02-03-05-15-16-18-22-30-39-43-45-48-53-56-59-60-61-62-66-68-75-84-85-90-93-98
12-12-2022 65180 96688 13-12-2022 02-07-08-09-10-15-17-21-35-41-51-55-56-59-60-61-64-70-71-71-84-88-88-89-89-91-98
29-11-2022 25380 98112 30-11-2022 12-13-35-36-41-44-51-52-57-58-59-60-61-66-67-69-72-74-79-79-81-82-89-90-93-94-99
09-08-2022 00180 42119 10-08-2022 00-05-14-15-15-19-21-22-23-27-28-31-33-35-36-40-43-50-60-67-75-80-81-81-89-91-99
24-02-2022 16480 09401 25-02-2022 01-04-05-12-15-15-19-24-24-26-26-26-26-28-34-42-47-59-59-68-73-83-91-92-94-97-98
23-11-2021 24880 85856 24-11-2021 03-06-11-15-20-23-30-32-40-45-47-52-55-56-61-69-70-70-71-74-79-83-85-87-88-92-94
25-07-2021 82380 40891 26-07-2021 03-08-12-14-15-21-24-30-31-33-36-39-54-60-63-64-67-76-77-78-80-84-87-88-90-91-96
04-05-2021 09580 83866 05-05-2021 02-15-17-22-29-31-33-36-36-40-43-44-44-46-53-56-61-63-66-69-72-75-76-79-88-89-90
17-04-2021 10780 89500 18-04-2021 00-06-06-08-08-11-15-16-16-20-27-30-35-47-49-52-52-54-56-62-70-70-71-75-77-79-89
20-11-2020 92780 20561 21-11-2020 07-17-17-19-33-34-39-41-45-47-48-48-53-61-62-67-68-79-80-82-84-85-87-87-90-91-97
12-09-2020 51880 28463 13-09-2020 01-01-04-08-15-23-24-29-35-39-40-41-44-48-50-61-63-64-65-78-80-84-92-92-94-99-99
04-09-2020 15580 52085 05-09-2020 00-02-03-13-14-19-23-24-25-27-30-31-34-41-42-44-57-61-61-66-70-70-73-74-85-92-99
03-09-2020 80180 15580 04-09-2020 00-01-07-10-11-12-25-34-34-42-42-49-52-52-61-64-65-75-79-80-80-81-83-83-84-86-91
20-08-2020 30880 57454 21-08-2020 05-06-13-22-22-34-36-36-39-39-41-48-48-50-53-54-55-64-66-72-74-76-76-88-90-94-99
15-08-2020 57980 82147 16-08-2020 00-04-12-14-14-18-18-21-22-25-27-27-28-38-41-43-47-47-51-52-53-62-72-84-95-96-98
17-05-2020 76380 44554 18-05-2020 03-10-11-11-15-16-16-34-35-42-42-42-46-49-49-52-54-63-67-68-74-76-79-83-84-90-96
12-01-2020 90880 41244 13-01-2020 03-04-06-07-07-11-14-15-20-28-37-37-42-43-44-46-49-51-56-57-59-64-67-71-74-84-92
16-02-2019 57480 54486 17-02-2019 02-04-06-11-12-13-20-32-35-36-39-47-49-52-59-65-66-67-70-71-86-86-87-89-97-97-99
08-01-2019 62880 89379 09-01-2019 05-06-09-10-13-16-16-17-39-47-59-59-60-60-61-70-76-77-78-79-80-82-86-90-93-95-97
19-04-2018 34580 23061 20-04-2018 02-06-08-10-10-12-13-18-21-22-23-28-30-37-38-38-40-41-43-44-44-56-61-68-77-94-97
02-03-2018 05180 90586 03-03-2018 09-19-19-19-22-22-29-31-38-39-49-52-52-56-56-56-58-59-64-71-72-74-82-82-84-85-86
25-11-2017 72680 55409 26-11-2017 08-09-19-20-20-25-27-28-29-40-41-42-43-44-51-52-54-55-57-64-70-75-79-80-86-93-95
02-08-2017 60280 54613 03-08-2017 09-10-13-19-21-23-31-31-31-38-41-42-43-44-47-48-54-58-60-67-68-69-77-83-89-94-96
16-06-2017 05480 18644 17-06-2017 00-00-02-04-11-18-22-25-31-36-44-45-46-52-60-63-64-65-72-73-76-87-88-89-93-97-98
19-05-2017 34080 43031 20-05-2017 00-03-05-07-10-13-14-26-31-33-43-45-50-52-57-64-69-71-72-75-80-80-84-85-89-90-90
22-04-2016 06580 97066 23-04-2016 01-07-09-15-15-18-23-24-27-39-47-47-51-52-59-61-63-66-78-82-85-87-87-89-94-95-97
21-04-2016 31780 06580 22-04-2016 04-14-16-16-18-19-24-24-30-31-33-36-37-38-48-64-65-69-76-76-80-80-87-93-93-96-98
06-10-2015 89780 35208 07-10-2015 01-03-08-12-17-20-22-24-28-29-46-48-49-52-57-60-61-65-66-68-80-89-92-92-94-96-99
07-09-2015 20180 47743 08-09-2015 01-02-05-06-12-12-14-21-22-23-24-25-25-26-38-40-43-46-63-63-64-65-68-70-90-94-95
23-08-2015 52880 34970 24-08-2015 04-04-15-16-16-18-29-32-36-37-38-40-41-50-60-61-62-67-70-70-71-74-79-83-88-90-96
05-12-2014 29380 02187 06-12-2014 01-02-07-08-19-22-23-23-26-31-32-35-40-41-48-48-52-55-68-70-72-79-79-85-87-93-96
22-11-2013 12080 63183 23-11-2013 00-02-12-16-24-29-32-35-37-38-39-43-43-45-54-58-62-66-78-79-79-83-84-88-94-97-97
08-11-2013 75180 56559 09-11-2013 00-18-27-27-36-42-46-48-52-56-58-59-60-66-69-70-71-76-80-80-80-83-85-86-93-94-99
24-08-2013 78680 62303 25-08-2013 00-01-03-04-08-14-25-30-32-33-38-40-41-42-43-44-48-50-57-70-76-76-76-91-92-95-96
09-07-2013 84480 04315 10-07-2013 03-04-06-15-17-19-25-36-39-47-52-54-55-56-58-58-61-63-67-74-74-76-83-85-85-90-92
24-01-2013 55380 98856 25-01-2013 02-02-02-05-12-13-27-33-36-36-47-49-51-52-52-56-57-59-60-64-65-75-77-87-94-96-99
23-12-2012 49780 27429 24-12-2012 00-04-05-06-08-11-11-12-14-20-22-24-29-35-36-47-55-55-56-56-58-67-70-74-76-94-99
10-06-2012 00580 04089 11-06-2012 12-13-13-15-26-31-32-34-34-45-56-57-64-66-69-70-73-74-77-77-78-78-79-88-89-94-95
22-03-2012 46180 47455 23-03-2012 00-01-02-03-05-11-18-18-21-21-30-39-43-44-46-51-55-61-69-69-70-73-81-86-94-94-99
26-01-2012 18780 98241 27-01-2012 01-07-09-15-23-23-24-25-27-30-32-35-41-43-50-54-58-64-71-76-81-88-91-93-96-97-98
11-01-2012 32980 16273 12-01-2012 03-12-17-18-21-26-33-36-39-41-49-51-52-54-56-59-61-62-68-70-73-75-76-77-87-96-97
25-11-2011 65880 12409 26-11-2011 00-06-09-11-11-11-14-19-25-27-28-33-40-45-47-54-58-59-59-61-72-77-79-79-86-88-95
04-08-2011 07580 85608 05-08-2011 01-04-05-06-08-11-17-18-19-30-33-40-42-43-47-51-52-54-73-75-76-77-86-93-95-96-98
23-05-2011 52980 29698 24-05-2011 00-01-07-17-21-26-33-34-38-41-47-55-58-58-61-64-64-65-65-68-79-82-83-86-91-92-98
14-04-2011 82680 29442 15-04-2011 08-10-17-19-20-23-25-30-32-41-41-42-45-49-52-56-61-63-66-79-79-80-86-88-90-91-98
19-11-2010 38480 43352 20-11-2010 03-03-05-11-18-27-39-44-47-48-52-53-54-62-66-68-70-73-74-78-78-79-82-82-83-87-93
03-08-2010 01080 64110 04-08-2010 09-10-15-15-16-19-21-24-27-29-31-36-37-38-41-41-42-42-51-54-62-65-69-70-77-83-85
19-03-2008 02180 13697 20-03-2008 09-15-19-24-26-30-31-35-36-55-58-61-64-70-72-72-73-74-83-87-91-92-93-97-97-97-97
08-03-2008 66280 72691 09-03-2008 01-01-08-19-28-30-31-38-39-39-39-39-42-45-46-50-57-58-62-70-79-80-84-90-90-91-99
10-04-2007 11780 03463 11-04-2007 01-07-08-14-17-18-20-29-30-33-34-39-43-44-49-49-63-63-75-82-83-84-89-89-94-96-97
18-03-2007 76180 37378 19-03-2007 01-02-06-16-18-22-38-44-49-54-55-61-62-63-69-72-78-83-85-85-86-90-91-91-94-94-97
23-11-2006 08080 14425 24-11-2006 00-01-02-05-09-10-10-12-14-18-23-23-25-30-43-47-48-49-50-61-72-74-74-92-94-95-96
12-10-2006 73180 27652 13-10-2006 03-04-10-10-11-18-21-31-31-31-34-36-37-44-49-50-52-53-59-59-59-63-66-69-75-79-97
13-07-2006 63680 93760 14-07-2006 00-14-15-17-19-19-26-26-28-31-37-41-42-47-52-53-60-63-64-67-71-78-84-91-94-95-98
02-06-2006 22580 23542 03-06-2006 03-03-04-04-05-08-11-11-11-16-27-29-33-33-42-49-61-65-72-76-80-89-91-94-94-96-99
07-10-2005 95380 45626 08-10-2005 07-07-09-21-24-26-26-35-37-38-40-43-54-57-65-67-69-70-76-76-76-77-85-86-86-87-99
11-04-2005 98780 55882 12-04-2005 01-05-07-31-32-35-41-43-46-49-55-58-60-62-64-69-70-70-74-76-79-82-82-84-85-93-98
11-03-2005 14880 75307 12-03-2005 05-07-11-13-19-24-26-31-33-34-35-39-42-43-43-47-57-58-59-63-68-72-75-84-94-94-95
13-01-2005 99780 74604 14-01-2005 04-04-05-09-09-17-20-27-29-32-43-48-58-61-62-65-72-79-81-82-82-85-87-87-92-94-98

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 80 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 80 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 80 thì hôm sau về con gì? Đề về 80 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 80 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 80 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 80 có nghĩa là như thế nào

Đề về 80 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 80 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc80, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 80 hoặc đề 80.

Khi đề về 80 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 80 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 80 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 80 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 8 và chạm đuôi 0 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 8 sẽ gồm những con số: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Dàn số chạm đuôi 0 sẽ gồm những con số: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 80 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 80 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 80 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 80 người chơi chỉ cần lấy 8 + 0 = 80 như thế sẽ ra được số 80 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 80.

Khi mơ về số đề 80 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 80 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 80 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 80 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 80 đó. Đừng bỏ lỡ con số 80 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 80 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 80 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 03 – 40

Khi mơ thấy con số 80 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 80 bằng vàng là: 00 – 10

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 80 thì hãy đánh số đề con 80, 00 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 80 thì đánh con số 80, 00 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 80 đuổi theo mình thì quất ngay con số 20, 30 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 80 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 80 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 80 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 80 đánh con gì?

Đề về 80 mà đi kèm con lô 09 thì hôm sau bạn cứ cặp con 09, 03 mà đánh

Nếu đề 80 mà đi cùng kép 11 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 01, 30 về cùng nhau

Lô 80 mà xuất hiện cùng đề 09, đừng nên bỏ qua con 10, 04 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 80 về cùng lô tô con 04, chốt ngay bạch thủ 00

Đề 80 mà về cùng lô 00, ngày mai nổ con 03 chắc chắn, nếu 00 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 05, 80

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 80 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.