Đề về 79 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 79

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 3 Lần 36 - 3 Lần 22 - 2 Lần
93 - 2 Lần 21 - 2 Lần 91 - 2 Lần
61 - 2 Lần 86 - 2 Lần 65 - 2 Lần
74 - 2 Lần 59 - 2 Lần 69 - 2 Lần
85 - 2 Lần 49 - 2 Lần 35 - 2 Lần
80 - 2 Lần 19 - 1 Lần 12 - 1 Lần
20 - 1 Lần 58 - 1 Lần 60 - 1 Lần
11 - 1 Lần 46 - 1 Lần 84 - 1 Lần
55 - 1 Lần 43 - 1 Lần 07 - 1 Lần
70 - 1 Lần 50 - 1 Lần 17 - 1 Lần
44 - 1 Lần 56 - 1 Lần 54 - 1 Lần
03 - 1 Lần 04 - 1 Lần 37 - 1 Lần
02 - 1 Lần 06 - 1 Lần 25 - 1 Lần
48 - 1 Lần 72 - 1 Lần 79 - 1 Lần
15 - 1 Lần 24 - 1 Lần 05 - 1 Lần
57 - 1 Lần 34 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 79

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 10 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 11 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 2 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 79

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
20-04-2024 29379 19980 21-04-2024 03-09-11-15-22-25-26-30-32-36-39-43-59-59-62-70-71-75-77-80-80-84-86-91-91-92-92
28-03-2024 49879 37869 29-03-2024 00-05-11-17-18-27-29-31-41-41-47-49-52-53-54-62-63-67-67-69-79-79-86-87-89-90-96
27-01-2024 61579 68274 28-01-2024 00-02-03-10-11-16-16-21-26-28-38-41-43-45-49-51-53-65-74-78-78-79-84-86-87-89-96
25-09-2023 68779 45236 26-09-2023 00-01-03-03-03-05-09-16-32-32-34-35-36-48-48-50-52-63-74-77-80-81-83-84-94-95-99
01-09-2023 61379 06380 02-09-2023 00-07-09-14-16-24-25-33-35-36-42-48-54-76-79-80-85-86-86-88-91-91-92-95-96-97-97
22-08-2023 60279 63734 23-08-2023 00-00-14-17-18-21-24-30-31-34-37-49-50-53-57-58-62-63-68-69-71-71-72-79-80-87-94
06-06-2023 83079 40357 07-06-2023 14-16-17-18-22-23-24-26-34-38-46-49-52-56-56-57-58-63-66-69-72-77-81-82-82-88-95
23-04-2023 71679 42105 24-04-2023 02-03-05-09-10-11-15-21-26-29-30-46-47-48-51-53-63-70-73-74-75-79-81-81-83-86-86
14-03-2023 67879 67724 15-03-2023 00-03-10-12-21-24-26-26-28-35-38-41-44-46-49-49-50-54-58-58-63-74-75-83-85-86-92
24-02-2023 16979 30415 25-02-2023 04-05-14-15-15-21-23-24-27-40-40-44-60-63-64-64-67-68-70-70-74-75-77-90-91-94-94
30-01-2023 16179 30061 31-01-2023 01-07-08-09-15-15-16-20-21-22-23-36-40-41-49-55-57-59-61-61-68-71-75-77-81-84-90
29-01-2023 76479 16179 30-01-2023 01-03-10-12-19-20-24-24-25-29-37-40-46-57-58-64-65-70-72-78-79-89-91-95-96-98-99
07-12-2022 85979 38522 08-12-2022 01-02-12-12-22-27-30-44-47-52-53-54-61-64-65-67-76-80-83-85-89-89-92-92-94-95-95
23-11-2022 47779 75996 24-11-2022 02-07-13-14-18-29-33-36-43-48-53-58-61-62-65-70-73-77-77-78-80-81-87-87-91-96-97
19-10-2022 68879 27465 20-10-2022 04-09-12-14-16-16-18-19-24-25-32-48-55-58-65-67-68-70-75-76-77-78-85-89-91-94-97
05-06-2022 05479 11584 06-06-2022 02-03-04-07-08-10-12-16-16-19-20-32-35-35-36-51-58-60-64-64-69-74-84-85-90-90-94
02-05-2022 94479 48243 03-05-2022 08-09-10-15-21-28-28-34-38-39-41-43-44-55-56-57-70-71-72-72-79-80-84-91-96-97-99
07-03-2022 74079 62593 08-03-2022 00-08-12-23-25-29-31-36-38-41-46-56-59-59-60-63-65-70-75-82-83-86-88-88-89-93-93
21-11-2021 47579 36593 22-11-2021 01-01-08-26-26-28-31-33-36-38-39-47-61-62-66-68-69-80-82-84-91-92-93-93-93-96-98
17-07-2021 05779 32872 18-07-2021 02-03-03-03-07-08-11-12-21-25-29-30-42-44-44-44-56-64-67-68-72-73-75-80-83-88-93
24-06-2021 17879 25985 25-06-2021 03-03-05-15-15-19-22-25-29-33-35-35-38-49-52-56-60-64-71-74-75-81-85-85-90-94-96
13-06-2021 35879 18146 14-06-2021 06-13-21-21-23-25-32-34-36-40-44-45-46-46-48-51-54-55-70-75-75-76-77-80-86-89-90
10-06-2021 92979 15348 11-06-2021 02-03-05-08-09-11-14-18-20-25-26-27-30-35-41-43-45-45-48-61-65-71-77-82-84-89-92
26-01-2021 33079 45756 27-01-2021 06-07-08-11-11-12-12-14-18-29-47-50-53-53-54-55-56-64-65-70-71-75-76-80-83-88-92
22-10-2020 48879 06125 23-10-2020 00-02-05-05-08-22-24-24-25-26-28-31-32-40-44-54-61-63-64-65-70-71-79-79-92-95-98
24-05-2020 81779 67211 25-05-2020 00-10-11-11-11-12-14-17-20-24-24-31-39-41-43-47-47-53-53-60-64-75-78-85-85-87-99
29-01-2019 56579 10344 30-01-2019 00-03-04-07-08-10-10-10-15-15-19-19-20-23-24-40-44-46-58-59-60-61-75-91-93-94-95
26-01-2019 62279 58549 27-01-2019 03-05-05-06-07-08-09-10-15-22-23-24-29-33-34-36-49-57-58-67-69-72-78-81-84-84-89
09-01-2019 89379 30559 10-01-2019 00-01-03-04-07-08-13-15-21-34-35-40-49-53-55-56-59-59-64-71-76-77-78-80-87-88-88
08-11-2018 33079 45669 09-11-2018 06-09-11-12-17-28-30-31-31-35-36-37-39-45-48-56-58-58-63-69-70-76-81-82-90-91-99
02-05-2018 03379 74902 03-05-2018 00-02-02-04-16-16-22-25-30-31-37-41-42-46-48-60-60-64-66-67-74-78-79-84-88-89-89
04-10-2017 09379 20996 05-10-2017 01-01-07-15-20-21-26-27-29-33-45-46-62-63-67-76-77-84-86-91-92-93-94-95-96-96-98
18-08-2017 22279 78649 19-08-2017 05-10-10-14-14-15-15-27-30-33-35-46-49-59-59-59-66-66-68-75-78-80-83-84-84-84-97
12-12-2016 94479 66965 13-12-2016 00-02-03-09-21-23-29-33-33-35-41-45-45-48-50-55-64-65-69-70-83-84-86-89-93-96-97
16-11-2016 20979 52091 17-11-2016 04-07-08-11-14-20-25-38-48-49-49-52-64-65-72-76-79-83-84-90-91-93-93-97-97-99-99
07-11-2016 91479 55986 08-11-2016 00-03-05-05-07-08-10-13-17-19-22-29-41-43-47-48-50-52-52-62-62-62-67-70-71-72-86
16-12-2015 82079 08386 17-12-2015 01-03-06-14-16-17-27-33-34-36-37-38-43-44-51-57-59-61-62-75-77-77-78-86-86-93-97
28-07-2015 75879 07059 29-07-2015 04-04-10-23-27-32-32-37-38-41-42-45-56-59-62-63-63-64-65-66-72-76-78-84-85-90-96
11-08-2014 12979 95361 12-08-2014 06-07-07-08-17-18-28-29-29-30-30-31-34-41-42-43-52-57-61-62-70-77-85-90-96-99-99
08-06-2014 20179 94160 09-06-2014 03-11-15-15-16-16-23-28-28-29-30-35-46-47-50-55-58-60-60-70-70-72-75-87-91-93-96
03-03-2014 66679 45436 04-03-2014 04-06-12-15-20-26-30-31-36-37-41-45-47-49-54-55-56-61-64-67-69-72-76-78-84-90-99
14-02-2014 11279 99536 15-02-2014 05-09-09-09-15-19-32-36-41-43-50-50-51-52-62-62-66-67-67-68-73-77-80-83-85-95-96
17-10-2013 56279 74506 18-10-2013 01-06-10-10-27-28-29-29-30-37-38-40-44-45-53-55-56-66-68-77-77-89-90-95-95-96-96
10-09-2013 09079 04474 11-09-2013 05-09-10-10-12-17-17-18-20-21-27-30-36-38-39-40-42-46-52-57-60-62-74-77-79-79-81
30-07-2013 45579 66317 31-07-2013 08-10-11-17-18-21-27-31-31-32-45-53-58-58-59-60-61-64-67-74-76-76-78-78-79-80-96
08-06-2013 49579 99535 09-06-2013 02-03-09-18-20-24-24-25-35-36-37-40-50-55-59-59-61-65-66-67-69-71-74-80-82-89-89
25-06-2011 60579 00135 26-06-2011 01-09-11-20-28-30-32-35-37-46-46-50-52-56-58-61-61-62-71-76-76-77-81-83-84-90-99
09-10-2010 55079 50321 10-10-2010 02-06-06-09-14-16-18-18-18-21-24-40-45-45-53-54-55-57-60-65-76-78-81-86-88-92-92
06-10-2010 82779 91737 07-10-2010 14-15-15-17-18-22-27-30-35-37-45-50-55-57-66-69-72-74-76-78-84-84-88-92-94-94-96
24-02-2010 81579 43504 25-02-2010 01-02-03-04-05-10-17-17-17-19-29-30-34-34-35-36-41-41-48-59-60-62-68-69-85-85-99
07-10-2009 90579 66803 08-10-2009 03-03-08-13-19-26-27-28-31-33-36-36-41-42-48-51-51-66-72-78-79-80-81-89-92-95-98
20-07-2009 54179 07396 21-07-2009 03-06-14-18-23-37-37-40-41-47-47-48-49-63-65-66-68-70-73-73-75-79-79-88-95-96-97
17-02-2009 25079 40250 18-02-2009 00-03-13-16-23-35-38-43-45-46-49-50-51-58-63-64-67-75-77-79-91-92-94-94-97-98-99
10-03-2008 89079 43191 11-03-2008 04-10-10-14-14-18-20-25-36-39-41-42-42-44-45-45-57-60-63-65-74-75-81-89-89-91-98
03-02-2008 89979 40558 04-02-2008 00-00-01-11-16-17-20-29-30-31-35-36-53-58-60-61-63-64-64-64-71-73-80-81-87-94-97
05-09-2007 54379 57954 06-09-2007 00-01-03-19-26-27-36-39-48-51-52-53-54-55-56-57-58-63-64-66-70-71-75-77-77-95-95
09-06-2007 99879 51785 10-06-2007 04-10-12-14-20-20-23-33-33-35-38-39-42-43-47-52-59-76-78-79-79-80-81-83-85-93-97
04-12-2006 17279 35755 05-12-2006 04-11-14-17-17-19-21-27-28-41-43-45-49-52-55-55-55-56-58-66-74-75-79-84-86-98-98
13-11-2006 23679 16421 14-11-2006 03-10-12-14-21-23-29-35-36-37-37-50-54-57-58-64-66-67-71-79-81-85-86-87-93-95-99
03-10-2006 65679 79270 04-10-2006 01-05-08-10-20-20-24-25-27-30-30-32-33-40-43-47-50-60-65-66-67-70-70-83-85-86-92
03-09-2006 48979 72620 04-09-2006 00-00-17-18-19-20-29-30-30-31-36-43-44-51-58-61-63-64-68-73-73-75-76-83-90-94-97
26-02-2006 61779 66912 27-02-2006 00-03-12-13-13-14-15-21-35-38-43-46-46-47-48-53-54-59-62-65-73-82-83-83-87-95-95
08-01-2006 30779 25322 09-01-2006 01-05-07-08-09-16-18-22-22-31-37-37-38-40-47-47-51-52-64-67-76-81-90-94-94-95-99
13-11-2005 28979 83519 14-11-2005 08-10-11-13-13-19-21-23-28-28-32-36-37-40-43-43-44-48-49-67-72-73-74-75-83-83-88
27-09-2005 47279 71607 28-09-2005 02-07-19-21-22-25-29-30-31-34-35-36-39-40-55-62-64-64-67-68-69-81-90-92-95-96-98

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 79 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 79 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 79 thì hôm sau về con gì? Đề về 79 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 79 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 79 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 79 có nghĩa là như thế nào

Đề về 79 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 79 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc79, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 79 hoặc đề 79.

Khi đề về 79 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 79 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 79 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 79 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 7 và chạm đuôi 9 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 7 sẽ gồm những con số: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Dàn số chạm đuôi 9 sẽ gồm những con số: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 79 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 79 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 79 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 79 người chơi chỉ cần lấy 7 + 9 = 79 như thế sẽ ra được số 79 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 79.

Khi mơ về số đề 79 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 79 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 79 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 79 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 79 đó. Đừng bỏ lỡ con số 79 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 79 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 79 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 93 – 49

Khi mơ thấy con số 79 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 79 bằng vàng là: 90 – 19

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 79 thì hãy đánh số đề con 79, 09 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 79 thì đánh con số 79, 09 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 79 đuổi theo mình thì quất ngay con số 29, 39 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 79 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 79 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 79 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 79 đánh con gì?

Đề về 79 mà đi kèm con lô 09 thì hôm sau bạn cứ cặp con 99, 93 mà đánh

Nếu đề 79 mà đi cùng kép 11 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 91, 39 về cùng nhau

Lô 79 mà xuất hiện cùng đề 99, đừng nên bỏ qua con 19, 94 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 79 về cùng lô tô con 94, chốt ngay bạch thủ 09

Đề 79 mà về cùng lô 09, ngày mai nổ con 93 chắc chắn, nếu 90 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 95, 79

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 79 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.