Đề về 73 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 73

Bộ số Bộ số Bộ số
49 - 5 Lần 34 - 3 Lần 95 - 3 Lần
14 - 2 Lần 30 - 2 Lần 91 - 2 Lần
65 - 2 Lần 86 - 2 Lần 43 - 2 Lần
57 - 2 Lần 82 - 2 Lần 56 - 2 Lần
79 - 1 Lần 68 - 1 Lần 44 - 1 Lần
74 - 1 Lần 51 - 1 Lần 71 - 1 Lần
06 - 1 Lần 31 - 1 Lần 07 - 1 Lần
81 - 1 Lần 76 - 1 Lần 24 - 1 Lần
25 - 1 Lần 69 - 1 Lần 54 - 1 Lần
97 - 1 Lần 01 - 1 Lần 04 - 1 Lần
70 - 1 Lần 35 - 1 Lần 29 - 1 Lần
98 - 1 Lần 12 - 1 Lần 40 - 1 Lần
48 - 1 Lần 66 - 1 Lần 00 - 1 Lần
60 - 1 Lần 92 - 1 Lần 61 - 1 Lần
73 - 1 Lần 75 - 1 Lần 11 - 1 Lần
59 - 1 Lần 08 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 73

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 10 Lần Tổng 4 về 8 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 73

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
12-04-2024 12073 90649 13-04-2024 03-10-12-15-20-20-20-28-30-35-41-49-52-56-58-61-64-67-75-78-80-83-89-90-90-92-96
26-11-2023 11873 84757 27-11-2023 00-00-03-03-10-17-18-27-36-37-37-46-47-54-57-59-59-59-70-72-77-78-79-81-86-91-92
02-10-2023 80973 34556 03-10-2023 00-00-05-05-15-18-19-23-25-28-30-32-39-39-46-47-53-55-56-56-57-57-63-72-73-73-99
24-08-2023 57973 82843 25-08-2023 03-08-09-10-11-11-20-22-23-30-37-43-48-49-51-52-60-72-74-80-82-84-84-85-87-94-96
25-03-2023 32273 57765 26-03-2023 02-09-10-13-17-22-23-30-34-44-46-52-60-60-63-63-64-65-66-66-70-71-73-78-88-89-95
06-08-2022 74873 80395 07-08-2022 02-04-08-08-09-09-15-34-44-55-55-57-59-62-64-66-70-73-76-83-85-89-93-93-95-98-99
19-12-2021 07173 74271 20-12-2021 03-17-20-23-24-27-27-31-37-39-42-47-48-52-53-61-70-71-71-75-79-79-90-90-93-99-99
22-09-2021 53873 11534 23-09-2021 00-05-07-10-19-19-34-36-39-42-43-49-50-56-56-58-61-63-67-72-73-77-83-85-91-91-96
09-03-2020 95973 83549 10-03-2020 01-05-06-07-14-14-17-19-29-42-49-51-51-55-63-64-64-65-71-79-81-90-90-96-97-97-99
07-02-2020 14973 22191 08-02-2020 00-02-12-15-16-20-25-30-31-39-40-41-42-51-52-54-56-59-64-65-71-78-81-88-91-91-97
29-08-2019 89773 52766 30-08-2019 08-19-25-25-27-32-40-52-63-63-64-66-66-66-72-73-76-78-79-83-85-88-90-90-92-93-99
28-06-2019 98073 97734 29-06-2019 00-01-08-10-11-26-29-34-35-36-37-38-41-48-62-64-65-68-82-85-86-86-92-92-93-97-99
07-06-2019 43073 81575 08-06-2019 00-01-02-02-06-07-13-20-28-38-38-39-39-43-58-60-65-65-66-70-75-75-77-78-78-89-96
03-06-2019 31873 90686 04-06-2019 00-04-06-09-16-20-23-37-42-46-51-51-52-53-56-59-61-62-67-68-79-86-89-91-95-96-97
19-03-2019 39473 20824 20-03-2019 01-03-19-24-24-27-27-34-39-40-41-49-50-51-54-56-57-59-67-83-85-86-93-93-95-95-97
22-08-2018 57873 48935 23-08-2018 02-05-07-12-14-15-20-24-30-31-32-35-35-36-37-40-46-56-70-77-82-83-86-87-87-89-91
26-05-2018 70873 63408 27-05-2018 08-09-12-15-17-18-21-23-25-30-31-34-40-49-54-65-68-69-70-73-75-77-79-80-85-85-91
04-03-2018 16873 98565 05-03-2018 01-11-19-26-26-27-47-48-50-52-56-57-58-60-60-65-66-70-72-75-79-79-89-96-96-96-98
02-02-2018 61573 37601 03-02-2018 01-03-04-06-08-10-14-15-15-23-27-34-40-49-57-63-64-67-75-76-77-79-79-83-84-85-98
30-12-2017 61773 73459 31-12-2017 01-08-11-21-21-22-24-26-29-36-40-42-44-47-48-51-59-61-64-72-78-81-85-88-88-97-99
29-12-2017 53773 61773 30-12-2017 00-11-12-20-21-24-29-30-31-31-33-33-39-43-46-51-56-58-58-60-68-71-73-81-89-95-96
20-09-2017 07873 89470 21-09-2017 09-12-15-18-22-25-28-28-40-43-46-49-52-54-57-66-68-70-71-73-86-86-89-91-92-92-96
10-11-2016 61973 72030 11-11-2016 01-07-15-16-17-17-21-25-26-26-30-38-41-47-54-54-59-62-68-71-74-81-85-88-88-89-91
31-10-2016 45373 64581 01-11-2016 00-08-19-25-26-29-33-41-45-47-49-63-71-73-75-77-77-79-81-81-82-82-86-86-90-92-98
28-10-2016 33073 00161 29-10-2016 00-07-12-15-16-17-20-25-25-26-26-36-46-50-61-66-70-71-72-73-76-76-87-88-88-93-93
23-07-2016 26473 69111 24-07-2016 01-03-10-11-13-14-18-20-22-23-27-27-29-34-37-48-52-54-60-68-69-71-73-80-81-86-88
09-05-2016 43873 09857 10-05-2016 21-22-27-28-31-34-38-40-45-48-49-56-56-57-59-61-64-64-75-83-87-90-90-92-94-97-97
02-04-2016 79373 27895 03-04-2016 04-12-13-14-14-16-16-17-37-41-42-53-56-58-68-71-72-73-80-82-86-89-90-95-95-95-96
12-10-2015 56873 73607 13-10-2015 02-05-07-07-17-20-28-37-40-42-43-46-46-52-55-57-65-66-66-66-72-73-79-84-91-95-97
21-08-2015 20073 43249 22-08-2015 00-00-05-06-14-16-20-28-29-44-47-48-49-58-62-67-68-74-75-77-79-80-81-87-87-88-96
06-08-2015 68373 61782 07-08-2015 00-10-11-12-13-14-14-17-20-29-32-37-40-43-49-53-55-60-63-65-69-77-78-79-82-88-90
16-04-2015 38673 34848 17-04-2015 01-07-13-14-16-27-37-41-44-44-46-47-48-48-48-53-53-60-67-70-74-83-88-89-93-95-96
23-11-2014 70173 72851 24-11-2014 04-11-13-15-19-21-26-26-30-33-37-38-45-48-50-50-51-58-61-64-67-73-74-82-85-86-97
14-04-2014 96573 86743 15-04-2014 11-19-20-21-21-24-28-30-36-39-40-41-43-45-45-46-53-54-64-65-69-70-72-74-85-85-88
17-12-2013 07673 53676 18-12-2013 01-02-04-07-08-09-11-22-24-25-26-30-45-53-65-65-67-67-71-74-76-86-86-87-91-94-94
16-06-2013 99073 02974 17-06-2013 02-03-13-19-29-31-31-36-37-44-57-61-67-72-73-74-79-79-81-82-86-87-88-94-97-98-99
10-06-2013 06373 77186 11-06-2013 19-23-36-37-38-38-39-39-39-42-43-53-58-59-60-69-69-70-70-71-84-86-87-92-94-97-99
23-09-2012 23673 89544 24-09-2012 04-16-18-18-19-24-35-40-40-42-44-46-55-61-65-66-74-75-81-83-83-84-88-95-96-97-99
20-06-2012 85173 81382 21-06-2012 00-03-07-07-10-21-24-26-27-33-36-38-46-47-77-78-82-86-86-86-88-90-91-91-92-94-97
15-04-2012 54473 41591 16-04-2012 00-00-00-04-05-07-18-23-30-31-32-32-34-40-41-42-43-50-52-61-61-61-62-74-76-89-91
12-01-2012 16273 01940 13-01-2012 04-19-22-30-40-41-45-47-51-54-57-58-58-59-60-63-64-64-71-79-81-85-90-91-91-94-99
21-08-2011 86173 15034 22-08-2011 14-16-18-27-31-31-33-34-37-39-40-45-50-55-56-62-62-71-72-73-76-81-83-84-94-98-99
18-08-2011 51373 65912 19-08-2011 09-12-12-17-18-20-21-24-27-35-39-40-41-42-46-46-50-51-51-55-59-63-80-83-90-91-96
27-06-2011 05473 51231 28-06-2011 00-01-01-03-07-18-20-26-28-31-37-40-42-47-55-56-64-65-66-68-75-76-79-80-93-96-97
30-03-2011 82073 16749 31-03-2011 02-03-08-09-11-14-14-18-27-31-35-36-37-41-44-46-47-47-49-52-53-60-64-77-84-89-91
21-11-2010 22173 88368 22-11-2010 01-04-09-11-12-12-17-20-28-37-38-40-47-49-51-65-66-66-68-71-73-74-79-81-84-89-96
09-09-2010 84973 38807 10-09-2010 00-00-06-07-08-14-15-17-18-20-28-32-39-40-47-48-56-66-67-70-74-83-83-84-85-92-93
15-07-2010 70673 92395 16-07-2010 08-15-17-18-22-24-30-34-37-40-51-54-59-60-63-65-66-74-83-85-87-89-92-93-94-95-98
07-05-2010 29573 44892 08-05-2010 01-10-19-22-31-34-38-39-40-42-48-49-50-56-60-60-62-73-79-82-82-83-85-86-92-93-93
23-10-2009 54473 11660 24-10-2009 03-06-06-08-15-27-29-30-30-36-40-46-48-50-51-52-56-59-60-61-68-73-82-86-94-97-97
30-09-2009 13173 75304 01-10-2009 01-01-04-09-10-11-11-12-16-27-32-42-44-46-49-55-62-62-64-66-85-89-90-92-95-96-98
29-12-2008 98173 31214 30-12-2008 00-03-03-06-07-14-22-25-25-32-45-46-47-49-50-53-53-54-58-58-59-62-67-81-88-93-96
25-09-2008 92073 50798  26-09-2008 01-13-15-16-16-20-29-30-31-33-34-35-37-40-44-53-55-58-59-67-77-81-86-98-99- - 
15-02-2008 11173 19300 16-02-2008 00-03-04-13-14-17-18-19-21-21-22-30-39-42-42-43-47-48-48-51-53-54-59-60-68-76-76
08-10-2007 43773 72306 09-10-2007 06-06-08-14-15-16-25-25-27-30-30-39-58-61-64-69-71-71-75-75-77-78-79-80-85-87-90
22-04-2007 25373 54330 23-04-2007 05-11-16-17-22-23-26-28-28-30-35-35-46-48-48-52-53-63-67-69-70-72-79-81-84-90-94
25-11-2006 21173 67156 26-11-2006 00-02-19-25-29-32-33-34-35-35-37-40-43-45-53-55-56-57-63-69-80-82-86-87-91-93-95
12-11-2006 37573 23679 13-11-2006 07-12-13-19-27-28-34-39-41-47-48-49-51-52-52-55-57-57-58-65-66-68-70-74-79-87-93
25-10-2006 59673 40501 26-10-2006 00-01-06-16-16-18-28-30-33-33-35-35-37-38-43-52-59-62-74-79-87-88-94-94-98-99-99
20-09-2006 00173 62197 21-09-2006 01-06-09-13-23-26-30-37-42-43-50-52-55-56-59-61-61-62-76-77-80-90-93-93-96-96-97
19-07-2006 83073 96754 20-07-2006 08-09-15-17-21-27-30-34-45-50-54-56-56-57-63-70-71-76-77-77-80-80-82-85-89-91-96
22-06-2006 33873 85429 23-06-2006 01-01-03-06-12-14-22-26-26-29-32-41-45-52-52-59-64-77-77-78-83-84-84-90-90-96-98
26-04-2006 73273 22169 27-04-2006 00-01-11-13-29-33-33-33-34-36-36-49-56-61-63-65-69-71-73-73-75-80-80-81-85-96-99
24-08-2005 69773 15025 25-08-2005 08-11-23-25-26-31-33-34-40-41-45-46-51-54-54-54-65-66-69-69-69-72-83-83-84-89-91
21-08-2005 42373 69114 22-08-2005 04-08-10-10-13-14-18-21-26-28-45-45-52-54-55-55-56-76-76-81-82-88-95-97-98-99-99
09-07-2005 31073 63349 10-07-2005 01-02-03-03-18-22-25-32-37-41-49-49-50-50-55-64-70-70-72-73-74-74-81-84-85-87-88

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 73 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 73 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 73 thì hôm sau về con gì? Đề về 73 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 73 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 73 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 73 có nghĩa là như thế nào

Đề về 73 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 73 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc73, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 73 hoặc đề 73.

Khi đề về 73 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 73 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 73 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 73 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 7 và chạm đuôi 3 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 7 sẽ gồm những con số: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Dàn số chạm đuôi 3 sẽ gồm những con số: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 73 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 73 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 73 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 73 người chơi chỉ cần lấy 7 + 3 = 73 như thế sẽ ra được số 73 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 73.

Khi mơ về số đề 73 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 73 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 73 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 73 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 73 đó. Đừng bỏ lỡ con số 73 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 73 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 73 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 33 – 34

Khi mơ thấy con số 73 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 73 bằng vàng là: 30 – 13

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 73 thì hãy đánh số đề con 73, 03 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 73 thì đánh con số 37, 03 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 73 đuổi theo mình thì quất ngay con số 23, 33 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 73 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 73 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 73 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 73 đánh con gì

Đề về 73 mà đi kèm con lô 03 thì hôm sau bạn cứ cặp con 39, 33 mà đánh

Nếu đề 73 mà đi cùng kép 33 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 31, 34 về cùng nhau

Lô 73 mà xuất hiện cùng đề 39, đừng nên bỏ qua con 13, 43 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 73 về cùng lô tô con 34, chốt ngay bạch thủ 37

Đề 73 mà về cùng lô 03, ngày mai nổ con 33 chắc chắn, nếu 30 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 53, 73

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 73 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.