Đề về 72 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 72

Bộ số Bộ số Bộ số
65 - 5 Lần 66 - 3 Lần 17 - 3 Lần
19 - 2 Lần 58 - 2 Lần 72 - 2 Lần
89 - 2 Lần 36 - 2 Lần 78 - 2 Lần
87 - 2 Lần 85 - 2 Lần 09 - 1 Lần
95 - 1 Lần 06 - 1 Lần 86 - 1 Lần
93 - 1 Lần 71 - 1 Lần 01 - 1 Lần
45 - 1 Lần 33 - 1 Lần 62 - 1 Lần
25 - 1 Lần 52 - 1 Lần 50 - 1 Lần
26 - 1 Lần 49 - 1 Lần 67 - 1 Lần
02 - 1 Lần 18 - 1 Lần 64 - 1 Lần
61 - 1 Lần 80 - 1 Lần 47 - 1 Lần
34 - 1 Lần 82 - 1 Lần 37 - 1 Lần
56 - 1 Lần 59 - 1 Lần 68 - 1 Lần
99 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 72

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 28 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 3 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 2 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 2 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 10 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 13 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 72

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-08-2023 08672 80766 08-08-2023 14-14-15-19-25-40-43-43-47-54-57-66-66-67-70-71-74-76-77-78-78-80-84-86-87-96-97
23-05-2023 95972 19966 24-05-2023 01-04-16-17-40-41-44-45-52-54-62-63-64-64-66-67-72-73-74-76-80-85-87-87-94-95-96
10-07-2022 17772 02801 11-07-2022 00-00-01-10-12-13-14-16-19-25-33-39-42-44-44-50-54-54-55-58-59-61-68-72-77-79-95
26-03-2022 15972 80965 27-03-2022 06-07-10-13-17-25-27-28-36-42-50-59-61-63-65-68-76-80-80-81-84-85-88-89-91-97-98
13-02-2022 82472 35862 14-02-2022 00-16-21-25-27-28-28-34-36-37-45-48-49-55-56-58-58-62-63-65-72-73-77-78-81-93-98
12-02-2022 85672 82472 13-02-2022 00-00-03-05-18-21-21-25-28-37-38-39-44-52-54-56-58-63-71-72-72-72-76-77-78-85-93
08-11-2021 94772 71952 09-11-2021 02-04-09-10-13-18-19-19-21-23-25-30-32-33-37-44-44-47-52-53-54-56-62-67-76-80-86
18-07-2021 32872 47133 19-07-2021 01-01-11-18-23-27-29-32-32-33-33-37-39-39-42-43-46-46-69-76-77-79-82-87-89-90-90
19-06-2021 03472 64799 20-06-2021 01-03-04-05-14-15-18-23-26-31-33-35-43-48-60-67-68-70-75-75-78-80-82-85-87-90-99
19-05-2021 83572 55967 20-05-2021 04-06-08-10-11-14-22-26-33-37-39-40-41-45-60-63-67-67-71-76-79-80-81-82-83-90-98
05-05-2020 56872 03336 06-05-2020 13-13-15-16-20-25-26-26-29-30-31-35-36-36-41-43-43-45-45-53-68-72-73-74-84-86-94
24-03-2019 86472 25019 25-03-2019 04-11-17-17-19-20-21-23-33-33-40-47-51-51-53-58-63-63-65-76-85-86-91-91-97-98-99
07-03-2019 72672 09702 08-03-2019 01-02-02-11-17-18-20-21-23-29-33-35-38-38-40-42-46-48-49-58-63-74-80-81-84-87-93
30-07-2018 19672 28236 31-07-2018 01-02-03-16-23-26-32-36-37-39-42-44-46-48-51-56-61-66-70-74-76-76-77-83-86-92-93
01-06-2018 99872 79685 02-06-2018 00-01-02-06-08-11-12-18-19-25-35-36-39-47-56-58-60-62-71-73-80-85-85-85-91-93-95
13-12-2017 35272 21487 14-12-2017 01-04-07-13-24-35-41-49-54-54-56-56-58-62-63-68-76-78-80-82-87-88-93-95-96-96-96
14-10-2017 69172 30185 15-10-2017 00-00-03-10-16-16-29-30-31-34-40-49-50-51-51-55-60-61-67-67-68-68-73-74-82-84-85
21-06-2017 35572 98378 22-06-2017 04-07-08-09-18-21-28-34-36-38-49-50-51-59-64-69-70-72-72-78-81-88-88-91-93-93-96
23-01-2017 00872 57089 24-01-2017 00-01-05-08-12-16-23-31-36-37-40-40-43-45-46-51-57-63-67-73-74-78-89-89-92-93-97
10-01-2016 95772 12617 11-01-2016 04-14-14-17-18-20-24-24-26-32-33-33-36-39-44-46-47-68-69-72-76-77-84-87-90-91-98
18-10-2015 60472 83245 19-10-2015 01-10-13-16-21-26-32-37-38-42-45-47-50-50-55-56-58-59-65-69-78-81-91-91-93-97-99
19-04-2015 90672 38066 20-04-2015 00-02-03-05-10-11-12-19-20-26-27-28-39-40-48-55-56-58-66-71-79-79-90-91-94-95-96
20-03-2015 79872 49387 21-03-2015 00-01-13-15-20-20-26-29-30-30-32-35-40-45-61-69-73-73-78-82-83-83-87-95-96-96-99
15-11-2014 73172 83219 16-11-2014 02-04-09-13-19-19-21-22-26-28-31-35-35-37-38-45-46-54-56-62-63-66-72-72-76-81-92
19-10-2014 81372 03601 20-10-2014 01-12-13-14-17-19-20-20-22-24-30-37-38-47-49-52-57-61-63-69-74-77-79-82-84-86-89
21-01-2014 18772 41958 22-01-2014 09-11-12-15-18-21-31-38-39-43-46-47-48-51-56-57-58-64-67-67-69-71-75-78-82-90-91
12-01-2014 66472 06465 13-01-2014 02-02-13-17-18-20-21-23-24-25-25-26-27-29-31-38-38-40-51-52-59-65-67-72-72-84-96
21-11-2013 77572 12080 22-11-2013 18-22-23-24-31-32-34-38-40-43-46-50-57-61-61-62-74-74-75-78-79-80-80-80-90-91-99
03-11-2013 88072 42671 04-11-2013 05-21-24-24-26-29-29-32-33-40-42-42-46-47-53-55-59-59-60-61-71-73-79-85-89-96-99
21-10-2013 18672 49189 22-10-2013 05-06-09-10-11-14-17-24-33-36-38-42-49-56-59-61-62-63-65-65-67-72-78-82-86-88-89
06-10-2013 64372 05393 07-10-2013 00-02-14-17-21-27-30-35-38-43-44-46-52-53-58-61-62-64-66-75-79-83-88-93-93-93-98
08-08-2013 84972 18961 09-08-2013 04-12-14-15-16-27-34-36-43-46-48-48-49-53-53-60-61-65-79-82-89-91-91-92-95-95-97
23-10-2012 11372 25426 24-10-2012 00-00-12-14-15-18-22-26-28-33-33-39-43-44-45-47-59-63-65-67-68-81-82-85-85-86-99
22-10-2012 35772 11372 23-10-2012 01-04-07-08-17-18-19-21-36-37-38-39-47-53-57-69-72-72-74-87-90-93-93-93-95-98-99
13-10-2012 17172 80606 14-10-2012 06-07-11-13-16-16-21-23-29-32-33-40-52-54-55-55-58-63-66-73-75-79-83-88-97-98-99
06-08-2012 80272 91225 07-08-2012 05-12-14-25-27-29-30-31-36-41-44-48-50-53-61-63-66-70-74-74-78-83-91-93-94-96-97
29-04-2012 14572 50886 30-04-2012 03-07-09-13-14-19-24-26-29-31-34-44-48-52-52-60-64-65-74-80-84-86-90-91-92-93-95
22-10-2011 37172 05468 23-10-2011 01-05-05-17-18-22-23-24-27-29-30-37-40-44-48-53-53-53-63-68-77-79-80-86-87-92-98
22-09-2011 67072 27664 23-09-2011 04-16-21-28-34-38-42-44-46-48-52-55-57-58-64-64-68-69-71-82-84-85-88-88-88-93-96
17-09-2011 38972 02959 18-09-2011 07-08-14-17-18-19-21-31-31-34-35-35-38-41-43-46-55-59-59-68-76-79-81-85-87-90-97
10-07-2011 12572 64206 11-07-2011 00-03-03-06-11-12-16-17-23-34-40-54-55-69-72-72-75-79-79-80-83-84-89-98-98-99-99
09-11-2010 76972 50317 10-11-2010 04-17-20-21-21-22-26-35-35-42-44-48-56-57-59-59-65-67-68-78-83-86-88-91-96-97-99
19-09-2010 36272 85865 20-09-2010 10-15-19-27-31-32-33-34-35-39-44-47-52-55-58-59-59-61-65-73-79-83-86-86-97-97-99
13-09-2010 68872 28258 14-09-2010 00-01-01-05-20-24-34-42-49-51-57-58-65-67-70-73-78-81-85-85-85-86-92-95-95-97-98
03-03-2010 68272 99149 04-03-2010 03-05-05-06-12-19-24-25-31-36-38-39-42-49-53-55-57-62-65-71-75-77-80-86-86-87-97
11-02-2010 15172 91818 12-02-2010 00-02-07-14-16-16-18-19-36-38-43-47-51-55-56-56-67-67-77-81-83-84-84-85-85-91-95
13-06-2009 69872 73256 14-06-2009 03-05-09-10-13-18-24-25-27-27-29-30-32-34-35-36-37-41-47-55-56-58-65-68-85-87-95
04-05-2009 37172 54165 05-05-2009 01-04-04-11-12-20-39-40-41-44-47-49-59-60-63-65-65-72-76-78-80-82-83-88-95-96-96
12-04-2009 41172 70695 13-04-2009 00-01-06-09-13-28-28-32-32-48-57-59-66-69-70-76-80-80-88-89-91-92-95-95-96-96-97
01-01-2009 30872 66665 02-01-2009 01-01-01-02-02-08-10-19-28-37-37-37-38-50-53-62-62-62-65-66-76-80-81-81-84-88-88
21-10-2008 36872 56617 22-10-2008 12-14-14-15-17-17-24-28-31-41-42-43-59-60-60-61-66-67-72-75-81-81-82-83-84-92-95
03-04-2008 00272 37702 04-04-2008 00-02-03-08-13-18-19-32-42-43-48-49-49-50-50-66-74-74-82-91-92-92-94-94-95-96-97
06-01-2008 00172 28909 07-01-2008 00-03-07-09-15-29-32-33-36-38-40-41-41-42-44-47-59-61-70-73-77-79-83-94-95-97-98
27-10-2007 05972 37337 28-10-2007 01-03-04-05-11-17-19-20-21-37-37-37-49-49-74-76-76-79-80-80-86-87-88-89-93-96-99
03-04-2007 18372 61778 04-04-2007 00-01-02-14-17-17-18-28-30-34-46-47-52-60-64-64-69-78-80-80-81-88-90-94-94-95-96
30-03-2007 45472 93734 31-03-2007 10-11-12-13-16-18-18-21-22-27-34-41-49-55-56-57-66-69-74-76-77-77-78-78-83-88-95
05-08-2006 38172 84582 06-08-2006 03-06-08-11-14-16-17-22-23-25-26-30-35-41-52-54-56-59-59-67-69-79-82-83-84-87-87
06-01-2006 45172 51647 07-01-2006 01-14-20-28-29-38-38-42-44-47-49-50-51-52-53-53-54-57-58-59-61-67-69-71-78-89-99
31-05-2005 25972 44950 01-06-2005 00-01-01-02-02-07-12-14-20-23-27-32-34-35-50-56-56-60-65-67-69-72-90-94-96-97-97

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 72 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 72 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 72 thì hôm sau về con gì? Đề về 72 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 72 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 72 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 72 có nghĩa là như thế nào

Đề về 72 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 72 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc72, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 72 hoặc đề 72.

Khi đề về 72 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 72 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 72 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 72 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 7 và chạm đuôi 2 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 7 sẽ gồm những con số: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Dàn số chạm đuôi 2 sẽ gồm những con số: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 72 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 72 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 72 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 72 người chơi chỉ cần lấy 7 + 2 = 72 như thế sẽ ra được số 72 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 72.

Khi mơ về số đề 72 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 72 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 72 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 72 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 72 đó. Đừng bỏ lỡ con số 72 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 72 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 72 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 32 – 24

Khi mơ thấy con số 72 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 72 bằng vàng là: 20 – 12

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 72 thì hãy đánh số đề con 72, 02 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 72 thì đánh con số 27, 02 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 72 đuổi theo mình thì quất ngay con số 22, 23 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 72 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 72 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 72 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 72 đánh con gì

Đề về 72 mà đi kèm con lô 02 thì hôm sau bạn cứ cặp con 29, 22 mà đánh

Nếu đề 72 mà đi cùng kép 22 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 21, 24 về cùng nhau

Lô 72 mà xuất hiện cùng đề 29, đừng nên bỏ qua con 12, 42 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 72 về cùng lô tô con 24, chốt ngay bạch thủ 27

Đề 72 mà về cùng lô 02, ngày mai nổ con 23 chắc chắn, nếu 20 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 52, 72

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 72 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.