Warning: Undefined array key "2023-01-21" in /www/wwwroot/danhlode.top/wp-content/themes/dudoan2/thong-ke-bo-so.php on line 72
Đề về 69 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Đề về 69 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 69

Bộ số Bộ số Bộ số
21 - 3 Lần 17 - 3 Lần 50 - 3 Lần
77 - 2 Lần 24 - 2 Lần 44 - 2 Lần
10 - 2 Lần 59 - 2 Lần 35 - 2 Lần
86 - 2 Lần 76 - 1 Lần 04 - 1 Lần
47 - 1 Lần 95 - 1 Lần 67 - 1 Lần
45 - 1 Lần 54 - 1 Lần 36 - 1 Lần
09 - 1 Lần 88 - 1 Lần 63 - 1 Lần
38 - 1 Lần 43 - 1 Lần 03 - 1 Lần
81 - 1 Lần 01 - 1 Lần 84 - 1 Lần
16 - 1 Lần 94 - 1 Lần 64 - 1 Lần
78 - 1 Lần 91 - 1 Lần 57 - 1 Lần
98 - 1 Lần 27 - 1 Lần 46 - 1 Lần
19 - 1 Lần 93 - 1 Lần 18 - 1 Lần
56 - 1 Lần 34 - 1 Lần 83 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 69

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 0 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 10 Lần Tổng 4 về 8 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 3 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 69

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
04-05-2024 90869 80183 05-05-2024 05-15-20-22-27-27-30-36-45-52-52-54-63-67-67-68-73-73-78-82-83-83-89-93-95-95-96
15-04-2024 99369 96850 16-04-2024 04-10-10-12-16-16-17-18-24-33-42-50-51-52-53-61-63-65-66-69-71-72-81-82-86-87-91
29-03-2024 37869 62135 30-03-2024 09-11-17-20-20-23-26-29-31-31-33-35-40-41-41-44-52-56-57-57-60-65-67-72-94-96-99
14-03-2024 69169 12334 15-03-2024 00-02-09-25-26-32-34-35-39-41-49-51-54-57-59-61-66-72-76-79-81-84-85-85-91-94-99
16-11-2023 54869 95110 17-11-2023 01-04-10-17-26-30-35-38-44-44-45-46-47-48-52-52-57-62-66-68-79-81-82-91-92-95-96
06-09-2023 15269 49956 07-09-2023 03-09-09-12-12-14-19-19-33-38-43-46-48-48-49-50-56-57-59-62-63-69-77-78-95-97-98
20-01-2023 91869 21-01-2023
09-10-2022 96669 71218 10-10-2022 11-12-17-18-19-21-25-26-30-31-32-36-37-41-41-43-50-54-54-56-63-64-75-76-84-97-98
03-10-2022 65169 51859 04-10-2022 06-09-09-15-18-19-26-28-34-36-37-38-39-39-40-44-44-47-50-51-59-66-72-74-77-88-98
07-09-2022 51169 75743 08-09-2022 02-06-07-09-10-12-14-26-29-30-35-38-42-43-44-49-50-61-67-70-71-80-82-87-87-90-92
08-04-2022 43769 34194 09-04-2022 07-10-10-12-17-17-23-24-34-34-36-41-45-46-50-53-61-67-70-70-70-75-76-91-92-94-94
08-01-2022 98969 93093 09-01-2022 00-02-06-11-14-16-19-20-22-25-27-35-36-38-44-53-56-62-78-84-86-86-87-87-93-94-96
28-10-2021 47069 67635 29-10-2021 07-07-07-09-20-22-25-31-35-35-41-42-43-43-46-47-58-65-67-70-71-76-81-86-86-87-96
07-10-2021 97469 43550 08-10-2021 11-11-12-15-17-17-18-22-23-26-35-45-49-50-54-56-59-62-68-70-79-84-85-86-87-89-90
09-05-2021 76369 54247 10-05-2021 02-02-03-04-07-16-17-28-28-29-34-37-38-39-39-42-45-46-47-49-51-53-57-57-66-77-87
29-01-2021 40169 71209 30-01-2021 01-02-07-08-09-10-16-20-21-23-29-30-40-53-53-54-57-59-68-82-86-88-94-95-96-97-99
13-01-2021 02769 51338 14-01-2021 04-08-09-10-10-11-17-19-30-32-38-42-48-50-51-60-62-62-63-63-70-73-80-82-93-95-95
29-11-2020 83669 05104 30-11-2020 01-04-08-13-15-19-23-25-27-31-41-45-46-48-49-52-56-64-74-81-84-84-85-87-89-98-99
17-10-2020 99469 62319 18-10-2020 00-00-08-12-13-19-26-27-32-42-46-51-52-52-54-56-60-62-66-67-75-83-84-91-92-92-94
26-09-2020 17069 37546 27-09-2020 08-11-13-16-17-20-30-31-33-40-44-46-50-52-58-59-64-68-69-71-73-73-78-86-86-91-96
10-07-2020 77969 03116 11-07-2020 04-09-13-16-17-18-19-26-28-28-28-35-36-41-45-48-49-56-57-62-74-86-87-88-90-93-97
20-06-2020 18969 25127 21-06-2020 01-02-02-04-05-05-11-21-25-27-27-35-36-39-40-53-59-61-65-67-70-86-90-95-96-98-99
09-11-2018 45669 04284 10-11-2018 15-15-17-23-24-30-34-38-40-42-46-50-50-52-55-57-58-59-61-62-75-81-81-84-90-93-96
24-09-2018 69569 69654 25-09-2018 01-04-08-08-11-12-15-23-25-34-37-45-47-49-49-50-51-54-54-55-69-70-74-76-79-81-87
18-07-2018 09669 15817 19-07-2018 06-07-07-07-07-09-15-15-17-18-24-28-29-29-35-41-45-51-62-64-74-76-86-88-89-96-97
23-04-2018 32369 28845 24-04-2018 11-16-18-20-24-24-27-31-31-31-44-45-46-54-56-59-60-61-61-63-70-72-79-85-92-94-97
23-12-2017 53369 89886 24-12-2017 01-11-12-14-31-39-40-44-45-48-52-52-55-57-70-70-76-80-84-86-86-87-90-90-90-92-99
06-09-2017 34369 50363 07-09-2017 00-02-03-05-05-09-16-16-16-22-23-34-35-41-43-44-54-59-61-63-73-74-74-79-81-94-99
10-06-2017 43869 18721 11-06-2017 04-15-16-16-20-21-21-27-35-35-35-37-38-49-51-53-53-57-61-61-67-74-78-85-85-87-92
25-05-2017 20369 56321 26-05-2017 00-02-09-09-14-21-28-35-36-40-47-48-50-52-52-59-64-64-67-68-72-75-76-79-80-93-95
22-10-2015 61669 62259 23-10-2015 11-12-13-14-16-24-29-30-32-39-40-42-43-49-50-53-54-56-59-59-76-78-82-84-88-92-96
03-09-2015 86669 99001 04-09-2015 01-03-08-13-26-30-39-39-40-42-48-49-53-59-60-63-64-65-65-69-75-82-84-84-85-97-97
23-05-2015 41469 47944 24-05-2015 04-06-09-12-17-20-27-28-32-33-41-41-44-67-68-73-75-79-83-85-88-89-89-90-91-91-97
29-04-2015 80669 07844 30-04-2015 02-02-07-13-21-23-24-29-33-34-39-44-45-52-59-62-63-70-75-75-76-80-82-83-89-92-97
24-04-2014 77969 36977 25-04-2014 03-19-24-26-30-30-31-31-35-38-40-44-48-49-51-54-55-58-59-63-64-71-75-77-78-84-84
10-08-2013 20669 94198 11-08-2013 00-01-05-18-24-30-31-33-33-35-38-39-39-47-50-51-54-55-58-69-72-75-76-89-90-90-98
22-07-2012 40669 39424 23-07-2012 02-04-05-08-10-12-14-14-24-28-29-37-41-44-44-47-50-50-51-53-59-71-73-76-78-86-90
28-06-2012 14169 43681 29-06-2012 01-12-18-28-30-41-42-44-44-46-50-50-53-58-61-67-69-72-73-74-78-81-84-86-90-97-98
07-11-2011 63169 27467 08-11-2011 09-11-25-31-38-40-42-45-46-49-52-53-55-57-58-67-71-71-72-80-81-81-88-89-89-90-98
10-05-2011 30069 78309 11-05-2011 00-00-03-07-09-09-18-29-30-46-46-56-62-66-68-68-73-75-78-83-87-87-92-92-93-93-98
11-12-2010 68769 42557 12-12-2010 06-08-09-10-10-11-12-13-18-18-26-31-32-37-37-44-48-49-57-63-65-65-70-86-87-88-98
25-10-2010 78869 81395 26-10-2010 00-01-02-03-12-25-26-31-33-41-44-46-47-49-51-53-61-72-76-76-81-85-87-92-93-95-99
29-08-2009 03069 22191 30-08-2009 04-07-08-19-21-23-24-30-32-37-40-44-44-45-45-49-50-53-60-63-63-78-79-86-91-93-93
15-03-2009 99069 01621 16-03-2009 03-05-07-19-21-21-24-38-41-43-44-48-50-52-59-60-64-69-70-74-82-82-84-86-91-92-97
29-11-2008 54469 40178 30-11-2008 03-05-18-20-21-27-29-35-36-36-40-40-43-46-47-53-59-61-70-73-78-79-89-94-97-98-98
06-06-2008 48469 12486 07-06-2008 03-03-03-05-10-13-15-19-20-21-31-37-38-39-40-49-53-58-59-60-61-66-67-84-86-89-96
17-07-2007 03869 22036 18-07-2007 04-11-11-13-14-19-22-26-29-32-36-44-49-53-57-64-66-71-71-74-79-80-84-92-92-96-97
13-01-2007 64869 28564 14-01-2007 02-02-02-06-16-21-27-29-30-30-33-35-42-43-44-53-62-64-65-74-75-79-79-79-82-95-95
07-11-2006 33769 63724 08-11-2006 03-05-06-07-09-12-20-24-24-26-36-38-45-47-48-53-60-64-74-75-82-84-84-87-94-96-97
17-09-2006 16469 81576 18-09-2006 02-08-20-20-21-26-30-36-38-42-46-47-48-52-62-63-72-76-77-78-80-84-89-93-96-96-97
16-08-2006 61469 84688 17-08-2006 03-11-13-15-23-28-35-36-44-47-57-59-61-62-63-65-65-67-72-75-76-80-83-85-86-86-88
27-04-2006 22169 68910 28-04-2006 00-02-06-07-08-10-18-18-31-33-34-35-49-52-52-57-61-73-78-81-82-83-88-89-95-95-99
09-04-2006 13369 96977 10-04-2006 01-04-07-09-14-15-19-22-32-32-36-38-38-38-53-55-56-57-59-64-77-77-81-87-88-93-99
31-12-2005 84069 26850 01-01-2006 09-11-12-17-22-24-30-36-38-41-48-49-50-53-54-55-60-63-69-72-73-77-80-92-93-98-98
20-10-2005 04269 59403 21-10-2005 00-02-03-03-07-19-28-30-40-40-44-58-64-66-71-72-72-75-79-82-83-84-85-86-87-92-94
17-08-2005 11369 97617 18-08-2005 00-08-09-11-17-22-30-30-34-34-39-41-46-51-54-63-68-69-72-72-74-82-89-89-90-95-99
18-01-2005 08569 49317 19-01-2005 08-10-13-16-17-19-23-26-29-37-37-38-41-42-49-54-59-69-76-81-87-88-90-97-98-99-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 69 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 69 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 69 thì hôm sau về con gì? Đề về 69 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 69 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 69 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 69 có nghĩa là như thế nào

Đề về 69 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 69 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc69, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 69 hoặc đề 69.

Khi đề về 69 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 69 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 69 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 69 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 6 và chạm đuôi 9 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 6 sẽ gồm những con số: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Dàn số chạm đuôi 9 sẽ gồm những con số: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 69 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 69 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 69 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 69 người chơi chỉ cần lấy 6 + 9 = 69 như thế sẽ ra được số 69 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 69.

Khi mơ về số đề 69 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 69 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 69 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 69 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 69 đó. Đừng bỏ lỡ con số 69 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 69 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 69 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 39 – 94

Khi mơ thấy con số 69 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 69 bằng vàng là: 90 – 91

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 69 thì hãy đánh số đề con 79, 99 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 69 thì đánh con số 97, 99 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 69 đuổi theo mình thì quất ngay con số 29, 93 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 69 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 69 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 69 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 69 đánh con gì

Đề về 69 mà đi kèm con lô 99 thì hôm sau bạn cứ cặp con 99, 92 mà đánh

Nếu đề 69 mà đi cùng kép 55 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 19, 94 về cùng nhau

Lô 69 mà xuất hiện cùng đề 29, đừng nên bỏ qua con 92, 49 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 69 về cùng lô tô con 94, chốt ngay bạch thủ 97

Đề 69 mà về cùng lô 90, ngày mai nổ con 93 chắc chắn, nếu 90 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 59, 79

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 69 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.