Đề về 44 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 44

Bộ số Bộ số Bộ số
30 - 3 Lần 33 - 3 Lần 93 - 3 Lần
46 - 2 Lần 53 - 2 Lần 19 - 2 Lần
11 - 2 Lần 31 - 2 Lần 64 - 2 Lần
18 - 2 Lần 37 - 2 Lần 98 - 2 Lần
76 - 2 Lần 66 - 2 Lần 56 - 1 Lần
24 - 1 Lần 01 - 1 Lần 22 - 1 Lần
09 - 1 Lần 65 - 1 Lần 40 - 1 Lần
81 - 1 Lần 67 - 1 Lần 62 - 1 Lần
75 - 1 Lần 45 - 1 Lần 90 - 1 Lần
89 - 1 Lần 68 - 1 Lần 14 - 1 Lần
23 - 1 Lần 41 - 1 Lần 72 - 1 Lần
49 - 1 Lần 00 - 1 Lần 60 - 1 Lần
47 - 1 Lần 15 - 1 Lần 52 - 1 Lần
26 - 1 Lần 54 - 1 Lần 39 - 1 Lần
86 - 1 Lần 55 - 1 Lần 79 - 1 Lần
44 - 1 Lần 88 - 1 Lần 74 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 44

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 44 Lần Tổng 0 về 10 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 11 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 44

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
20-03-2024 35144 81866 21-03-2024 01-07-13-18-20-20-25-26-26-33-38-39-43-49-52-56-63-66-68-79-79-84-87-89-91-93-98
01-02-2024 87444 28174 02-02-2024 02-05-08-18-31-35-39-42-51-55-55-63-67-68-71-74-76-77-80-80-84-84-90-93-94-96-97
23-10-2023 45844 91388 24-10-2023 08-09-16-18-18-22-22-26-29-29-32-40-43-45-51-55-57-59-59-62-65-73-76-83-87-88-98
29-09-2023 07044 19237 30-09-2023 02-04-10-11-11-12-15-16-17-20-29-37-38-44-44-44-53-54-57-60-62-66-68-71-74-79-79
21-07-2023 35944 27433 22-07-2023 07-12-19-22-26-28-33-34-36-48-51-52-52-54-55-61-61-65-67-69-69-80-83-87-88-90-92
02-04-2023 01844 52333 03-04-2023 09-16-23-25-29-32-32-33-42-45-46-50-52-53-57-65-69-71-71-76-78-81-84-84-84-89-99
01-04-2023 70344 01844 02-04-2023 06-07-17-19-21-24-36-39-39-40-44-54-56-57-57-67-70-73-77-77-87-87-90-95-96-97-99
28-08-2022 68144 75965 29-08-2022 01-07-12-12-13-19-20-21-25-31-35-39-43-52-65-67-70-73-75-75-82-90-91-92-92-94-95
21-03-2022 76044 43218 22-03-2022 02-06-11-13-14-18-22-23-26-28-31-34-40-43-51-52-62-63-67-68-70-71-73-81-83-90-93
20-11-2021 45344 47579 21-11-2021 06-10-10-10-15-15-15-16-19-29-30-34-43-47-60-63-64-68-69-70-73-73-75-77-79-81-83
19-08-2021 21544 04793 20-08-2021 01-08-13-17-18-19-27-31-38-41-54-55-57-59-60-68-70-71-71-80-82-87-90-93-93-95-99
13-08-2021 17044 55853 14-08-2021 00-01-03-10-16-19-20-22-36-37-40-41-42-45-46-53-55-57-67-83-86-86-91-91-93-94-98
23-02-2020 36144 91609 24-02-2020 06-09-11-13-19-21-23-31-34-35-37-37-38-41-41-46-49-50-51-54-60-63-65-68-70-80-89
13-01-2020 41244 32164 14-01-2020 02-07-11-12-12-17-18-26-28-35-44-48-58-64-65-67-69-70-76-81-83-88-90-91-96-96-97
12-11-2019 36744 29618 13-11-2019 06-07-08-16-18-27-28-29-38-39-45-48-50-54-65-67-68-68-75-76-79-80-81-83-94-94-97
30-01-2019 10344 77622 31-01-2019 11-11-16-17-18-20-22-24-24-25-41-41-43-43-43-50-52-52-54-67-73-74-79-80-81-83-99
18-11-2018 16644 38201 19-11-2018 01-01-06-15-17-18-25-26-29-29-36-37-42-54-54-57-58-61-65-68-72-74-86-88-90-91-97
04-11-2018 15844 01524 05-11-2018 00-05-09-10-18-18-24-26-26-27-39-43-45-48-50-50-51-52-53-58-58-67-72-76-77-79-89
02-10-2018 75644 58237 03-10-2018 03-13-18-21-22-28-31-34-34-37-38-47-48-50-50-51-53-57-59-62-72-79-84-85-86-86-92
23-05-2018 37544 42876 24-05-2018 01-09-18-27-31-38-41-42-43-46-46-48-49-52-52-53-54-65-74-76-76-82-83-85-91-92-99
23-02-2018 61444 00154 24-02-2018 06-06-08-12-14-18-19-20-20-25-28-35-45-50-54-57-72-76-77-77-82-83-83-88-93-94-98
10-01-2018 94944 88149 11-01-2018 03-06-07-08-11-14-16-20-20-26-38-39-47-49-52-55-72-73-74-76-77-85-85-85-86-90-93
22-08-2017 65744 18468 23-08-2017 01-09-10-12-14-15-41-44-45-47-49-51-54-60-63-65-68-70-76-78-80-82-83-85-87-93-96
17-06-2017 18644 15276 18-06-2017 00-00-01-08-11-11-22-29-32-32-34-36-38-43-44-50-51-52-66-68-70-74-76-81-81-83-95
29-05-2017 28444 59431 30-05-2017 00-04-06-06-07-07-10-12-14-17-20-25-29-31-39-51-54-61-64-71-75-80-81-81-92-95-97
28-12-2016 68044 14198 29-12-2016 02-09-11-16-24-28-31-33-37-39-40-50-62-65-73-76-82-83-84-85-90-92-93-94-96-97-98
30-08-2016 86844 77489 31-08-2016 06-09-10-27-33-36-38-44-45-49-57-62-65-67-73-75-78-79-79-82-83-85-87-89-89-89-95
20-03-2016 37344 59430 21-03-2016 01-03-04-09-16-19-24-25-29-30-30-32-33-35-45-45-49-49-51-54-60-65-69-70-71-82-94
24-05-2015 47944 47246 25-05-2015 03-10-13-16-18-21-33-36-39-41-41-45-46-53-60-63-65-66-72-75-78-85-90-91-94-96-99
30-04-2015 07844 46431 01-05-2015 04-05-09-11-18-23-24-25-25-31-34-37-39-39-40-40-49-61-64-72-76-76-89-90-94-94-97
30-06-2014 86444 18133 01-07-2014 13-15-15-19-19-22-23-28-32-33-34-35-35-42-47-51-58-60-72-73-82-82-83-84-87-89-95
19-06-2014 88244 94360 20-06-2014 04-08-13-13-20-22-26-32-37-43-46-48-50-53-59-59-60-69-73-73-75-80-82-90-92-93-95
31-08-2013 61544 71955 01-09-2013 03-03-08-12-19-28-29-36-40-45-45-51-51-52-54-55-65-74-79-79-83-86-90-91-94-96-99
27-05-2013 81344 05581 28-05-2013 12-15-20-22-24-28-29-33-37-43-45-51-55-56-62-62-66-73-75-78-79-81-84-86-87-94-99
16-03-2013 06544 08586 17-03-2013 07-11-21-22-23-26-27-28-28-30-32-35-41-43-52-62-63-72-76-77-78-86-90-91-93-95-97
31-01-2013 98944 88498 01-02-2013 00-02-15-19-24-32-33-34-34-36-44-48-49-53-61-66-66-68-68-69-73-80-87-90-96-97-98
17-10-2012 37944 69893 18-10-2012 00-03-05-13-15-16-18-20-26-27-37-37-38-41-49-54-54-55-65-76-76-83-84-88-93-94-95
15-10-2012 26044 33911 16-10-2012 10-11-15-17-27-35-38-40-45-46-46-55-56-59-61-63-64-65-67-71-72-78-80-88-96-98-99
24-09-2012 89544 93919 25-09-2012 02-12-15-17-18-19-20-25-32-37-42-42-44-46-52-55-59-66-68-68-77-78-79-82-86-94-94
08-05-2012 45644 62990 09-05-2012 02-07-10-11-25-25-28-28-31-38-41-41-46-47-53-62-66-68-68-73-76-77-83-90-93-95-97
17-03-2012 18844 66019 18-03-2012 00-02-02-04-06-06-11-12-13-15-19-19-21-39-40-42-53-53-55-56-61-81-87-92-94-98-99
05-01-2012 59944 02193 06-01-2012 00-01-07-14-14-22-27-32-33-38-45-47-50-54-64-64-66-66-68-70-85-86-88-89-93-95-96
26-10-2011 49044 33511 27-10-2011 01-06-06-11-12-12-21-23-35-38-41-45-53-54-60-60-68-73-74-76-77-79-80-81-81-93-94
21-09-2011 04644 67072 22-09-2011 01-05-09-11-14-14-21-25-29-31-41-44-48-52-58-59-63-64-69-69-70-70-72-82-84-89-91
02-09-2011 26844 62326 03-09-2011 00-04-07-07-11-13-16-18-24-26-30-31-34-42-46-51-55-67-71-72-81-83-83-90-94-98-99
03-07-2011 24644 57056 04-07-2011 03-03-10-11-14-22-30-31-32-34-39-41-45-46-49-56-56-67-73-78-85-89-90-92-92-93-93
15-06-2011 21544 01641 16-06-2011 00-06-12-18-21-41-45-46-48-50-54-59-60-61-63-66-70-70-73-74-75-79-81-84-97-98-98
25-05-2011 84144 76823 26-05-2011 01-02-02-09-09-11-21-23-40-43-48-51-55-58-59-60-65-72-74-75-77-81-85-88-94-95-99
10-07-2010 68944 19446 11-07-2010 08-13-15-15-15-22-23-28-28-43-46-48-50-52-54-56-57-60-62-66-67-69-73-77-81-85-98
26-05-2010 38344 44930 27-05-2010 02-02-03-07-16-16-21-24-25-28-29-30-32-36-36-43-60-63-74-75-76-84-87-89-94-97-99
08-12-2009 42844 40945 09-12-2009 20-21-23-25-29-35-45-46-47-49-52-56-57-59-64-65-69-72-73-78-81-81-87-90-95-96-99
04-08-2009 61244 03875 05-08-2009 03-10-14-15-19-21-28-31-39-40-42-43-43-44-44-46-58-62-67-73-75-83-83-97-98-99-99
10-10-2008 52844 97852 11-10-2008 00-00-04-16-18-21-29-32-36-36-38-41-52-53-63-65-67-67-69-69-70-78-82-85-89-91-91
13-09-2008 03844 07439 14-09-2008 01-04-05-09-13-20-23-23-24-26-26-28-34-35-35-39-50-61-62-64-64-73-74-74-74-80-98
20-06-2008 50844 22166 21-06-2008 21-28-33-36-39-41-45-46-47-50-52-56-57-60-66-69-69-70-70-73-74-81-82-85-91-96-97
20-05-2008 18844 05762 21-05-2008 02-04-05-06-07-13-14-15-17-28-43-46-48-50-50-59-62-69-71-74-74-76-78-82-83-90-98
25-04-2008 48444 02964 26-04-2008 02-04-15-22-26-26-28-31-33-35-39-43-44-44-53-60-64-69-71-72-73-79-86-89-91-99- 
22-05-2007 22244 08767 23-05-2007 01-06-07-08-09-09-21-26-35-38-45-46-51-53-56-58-59-62-67-70-73-77-79-92-94-96-98
11-05-2007 04344 71015 12-05-2007 05-11-15-16-18-19-22-23-25-30-32-37-49-51-51-52-55-57-58-70-72-86-92-92-95-96-98
14-02-2007 44844 09714 15-02-2007 08-09-10-10-10-13-14-24-35-36-36-38-42-44-57-57-59-59-65-66-75-82-88-90-91-96-97
21-08-2006 02144 10540 22-08-2006 02-03-11-11-14-17-20-24-28-32-40-46-49-52-59-63-68-70-71-73-75-88-90-91-95-96-99
26-06-2006 97844 84753 27-06-2006 01-04-08-16-21-21-35-37-44-45-47-48-52-53-53-55-63-63-64-65-67-72-72-82-83-98-99
14-04-2006 40744 53647 15-04-2006 01-04-15-18-22-22-29-30-39-43-44-46-47-49-52-56-58-64-66-68-70-84-90-94-94-96-99
23-03-2006 37844 54200 24-03-2006 00-04-10-23-24-26-42-47-54-58-64-67-72-73-76-76-76-77-85-86-87-88-88-89-92-93-99
19-03-2006 03744 84630 20-03-2006 05-19-20-21-27-30-30-31-33-34-34-36-41-43-48-52-57-60-61-61-67-67-67-72-73-91-98

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 44 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 44 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 44 thì hôm sau về con gì? Đề về 44 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 44 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 44 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 44 có nghĩa là như thế nào

Đề về 44 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 44 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc44, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 44 hoặc đề 44.

Khi đề về 44 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 44 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 44 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 44 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 4 và chạm đuôi 4 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 4 sẽ gồm những con số: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Dàn số chạm đuôi 4 sẽ gồm những con số: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 44 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 44 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 44 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 44 người chơi chỉ cần lấy 4 + 4 = 44 như thế sẽ ra được số 44 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 44.

Khi mơ về số đề 44 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 44 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 44 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 44 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 44 đó. Đừng bỏ lỡ con số 44 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 44 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 44 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 46 – 54

Khi mơ thấy con số 44 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 44 bằng vàng là: 49 – 64

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 44 thì hãy đánh số đề con 44, 14 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 44 thì đánh con số 48, 74 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 44 đuổi theo mình thì quất ngay con số 49, 14 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 44 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 44 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 44 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 44 đánh con gì

Đề về 44 mà đi kèm con lô 49 thì hôm sau bạn cứ cặp con 49, 24 mà đánh

Nếu đề 44 mà đi cùng kép 14 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 49, 54 về cùng nhau

Lô 44 mà xuất hiện cùng đề 69, đừng nên bỏ qua con 46, 74 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 44 về cùng lô tô con 49, chốt ngay bạch thủ 64

Đề 44 mà về cùng lô 54, ngày mai nổ con 34 chắc chắn, nếu 94 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ , 96

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 44 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.