Đề về 41 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 41

Bộ số Bộ số Bộ số
84 - 3 Lần 97 - 3 Lần 61 - 3 Lần
17 - 2 Lần 16 - 2 Lần 74 - 2 Lần
77 - 2 Lần 26 - 2 Lần 42 - 1 Lần
33 - 1 Lần 79 - 1 Lần 85 - 1 Lần
91 - 1 Lần 05 - 1 Lần 62 - 1 Lần
63 - 1 Lần 73 - 1 Lần 02 - 1 Lần
09 - 1 Lần 93 - 1 Lần 67 - 1 Lần
82 - 1 Lần 29 - 1 Lần 72 - 1 Lần
01 - 1 Lần 00 - 1 Lần 56 - 1 Lần
88 - 1 Lần 35 - 1 Lần 81 - 1 Lần
64 - 1 Lần 54 - 1 Lần 03 - 1 Lần
25 - 1 Lần 69 - 1 Lần 83 - 1 Lần
32 - 1 Lần 39 - 1 Lần 50 - 1 Lần
75 - 1 Lần 24 - 1 Lần 70 - 1 Lần
48 - 1 Lần 12 - 1 Lần 87 - 1 Lần
58 - 1 Lần 15 - 1 Lần 52 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 41

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 6 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 41

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
09-03-2024 97041 98352 10-03-2024 00-03-05-06-08-15-26-29-30-38-43-47-52-55-57-58-63-64-68-73-79-80-80-88-88-90-99
23-01-2024 87441 61661 24-01-2024 02-03-06-07-08-09-11-16-20-22-24-25-29-31-36-38-43-49-56-57-61-69-74-81-89-90-95
29-11-2023 03141 07426 30-11-2023 02-05-07-07-13-13-16-19-26-26-29-32-36-43-44-47-55-58-73-79-81-84-86-87-91-98-99
30-07-2023 55741 72615 31-07-2023 01-02-02-06-15-21-31-36-37-39-41-52-60-61-61-65-67-71-76-77-83-89-90-90-94-96-96
14-02-2023 56141 18158 15-02-2023 02-04-08-11-13-14-16-18-21-22-23-24-41-45-47-54-54-58-66-72-72-75-80-82-84-86-88
12-02-2023 09841 41916 13-02-2023 04-08-08-14-15-16-17-19-19-20-31-33-35-37-38-42-51-60-62-63-68-72-85-88-90-96-99
28-10-2022 32041 73887 29-10-2022 01-02-07-08-13-21-28-29-34-35-40-44-45-47-48-52-60-66-73-77-78-82-87-88-91-94-99
27-04-2022 02541 47202 28-04-2022 00-01-02-04-07-08-08-18-22-25-28-30-35-37-40-55-66-73-75-76-77-85-86-88-95-97-99
04-04-2022 12941 54997 05-04-2022 05-07-09-11-11-17-24-25-26-36-38-41-42-47-47-55-55-63-76-79-80-89-91-92-93-94-97
17-01-2022 88041 46384 18-01-2022 04-06-06-18-20-23-24-42-54-54-57-58-64-65-68-70-72-74-78-81-84-85-90-92-95-95-96
16-08-2021 62041 68162 17-08-2021 02-02-02-04-06-09-21-24-26-35-36-40-41-46-54-57-62-63-69-72-73-75-86-89-91-95-97
04-08-2021 46441 09081 05-08-2021 01-02-03-05-13-15-17-29-43-51-56-56-58-63-64-66-68-69-72-74-75-78-81-83-85-93-98
21-06-2021 60141 34505 22-06-2021 01-02-05-09-17-18-18-20-30-32-42-45-46-47-52-58-58-60-68-73-79-80-86-96-96-98-99
09-12-2020 92041 24835 10-12-2020 01-02-11-14-18-20-25-26-29-32-33-33-33-35-35-44-46-47-62-71-74-77-80-87-90-91-94
09-10-2020 60541 52248 10-10-2020 01-02-03-14-19-19-23-25-29-43-48-48-57-59-66-71-71-72-74-77-77-82-83-84-86-93-98
23-08-2020 47441 49316 24-08-2020 00-01-01-04-05-08-16-19-19-24-26-27-33-52-55-56-57-59-61-62-66-69-74-79-80-85-93
08-05-2020 67241 71770 09-05-2020 00-02-03-03-04-05-13-19-22-22-25-25-25-34-37-38-41-44-48-58-61-70-75-85-95-98-99
16-10-2019 83641 16461 17-10-2019 00-09-15-27-37-39-40-41-41-44-45-47-48-49-53-53-58-58-60-61-64-68-70-73-73-77-78
11-09-2019 53841 75717 12-09-2019 03-05-14-15-17-20-21-23-24-26-28-32-36-47-55-56-63-64-64-66-67-70-73-80-89-94-97
01-05-2019 34641 94761 02-05-2019 00-05-06-15-18-22-23-30-33-36-39-40-45-46-49-52-60-61-62-63-63-66-74-81-89-90-94
23-04-2019 95541 61229 24-04-2019 01-05-12-18-19-23-29-30-31-33-40-48-51-52-58-63-66-68-73-75-75-81-82-90-95-96-97
11-01-2019 09841 73224 12-01-2019 00-00-02-04-10-11-15-24-31-33-34-44-48-48-48-52-54-64-66-66-67-73-73-73-74-93-99
28-12-2018 66241 56675 29-12-2018 07-09-13-15-17-21-22-24-25-30-31-32-35-39-49-54-55-56-56-57-59-61-67-75-77-80-91
10-12-2018 39341 38991 11-12-2018 03-07-11-12-14-14-17-18-21-36-38-43-55-56-62-67-70-72-73-79-80-84-86-86-91-95-99
14-11-2018 25841 33888 15-11-2018 06-07-11-13-20-20-21-27-28-35-37-48-55-55-57-61-62-64-66-68-77-78-79-88-93-95-96
25-07-2018 43841 59356 26-07-2018 05-09-11-15-18-19-20-22-26-28-32-32-49-50-54-56-58-59-60-60-71-73-78-81-85-95-96
13-11-2017 33541 35397 14-11-2017 04-05-05-10-13-15-22-25-26-29-32-37-41-46-48-53-55-57-61-61-69-73-76-78-84-94-97
15-03-2017 98441 33000 16-03-2017 00-01-06-11-12-13-13-14-15-17-18-25-27-38-42-43-49-52-54-60-68-69-74-75-77-79-79
24-06-2016 76741 24409 25-06-2016 07-09-12-14-15-17-25-28-31-34-40-47-48-58-59-59-63-66-69-69-70-76-78-83-88-90-99
20-05-2016 48441 75850 21-05-2016 03-10-13-16-17-23-23-40-42-42-50-51-51-53-54-58-58-65-67-69-75-79-82-83-88-88-88
05-04-2016 77541 56802 06-04-2016 02-02-04-06-06-08-17-18-21-23-24-24-25-32-41-41-47-63-69-71-75-80-80-83-90-92-98
20-01-2016 39941 38001 21-01-2016 01-10-11-14-20-27-28-29-31-31-34-34-51-52-52-54-55-59-62-62-70-78-82-85-86-86-94
09-12-2014 53241 70782 10-12-2014 02-04-08-09-12-12-16-20-26-34-35-35-52-54-56-69-70-70-82-85-86-88-88-89-90-94-98
19-07-2014 15841 31926 20-07-2014 03-07-09-12-16-16-17-20-24-26-34-41-47-48-49-49-51-52-64-71-80-81-84-85-97-97-98
06-06-2014 08441 40639 07-06-2014 07-08-10-13-15-18-19-24-33-39-39-41-45-46-49-53-56-62-62-64-65-68-82-86-86-87-90
09-04-2014 33041 74674 10-04-2014 03-04-09-10-19-20-29-29-29-31-34-36-39-40-45-52-54-55-55-61-74-79-79-79-87-89-98
01-04-2014 71541 00767 02-04-2014 10-13-26-26-28-32-34-39-43-43-44-55-56-58-58-67-68-73-73-79-82-83-87-89-92-95-99
20-11-2013 15241 77572 21-11-2013 02-08-13-20-21-22-25-28-31-35-42-43-45-52-62-64-66-68-72-72-81-83-84-85-88-89-90
26-09-2013 78741 08025 27-09-2013 01-03-05-07-08-12-13-14-18-19-25-30-37-38-43-45-45-52-55-61-64-69-71-78-79-89-94
14-04-2013 62341 53517 15-04-2013 01-06-07-12-13-16-17-26-27-29-31-33-38-40-46-54-55-69-71-74-74-81-81-86-87-93-95
07-09-2012 27841 65632 08-09-2012 02-09-10-16-18-29-29-32-34-34-35-37-38-39-45-50-50-56-64-65-67-68-71-88-94-94-97
15-07-2012 27641 88533 16-07-2012 00-01-09-12-19-20-25-29-31-32-33-34-36-41-41-49-62-63-65-66-68-83-86-89-90-93-94
03-06-2012 98641 36742 04-06-2012 04-06-08-23-28-31-32-33-36-42-44-52-52-62-66-69-78-79-80-81-83-84-89-92-92-94-95
12-04-2012 13641 32203 13-04-2012 03-03-04-12-19-23-25-32-33-33-38-47-48-52-58-58-59-70-76-78-80-87-88-89-92-92-97
15-03-2012 68441 22477 16-03-2012 03-05-08-17-19-24-27-31-37-41-49-51-56-57-57-58-58-72-72-77-79-82-83-84-87-89-98
02-03-2012 72941 72483 03-03-2012 02-03-09-10-10-12-22-24-29-31-34-34-36-37-40-44-46-50-61-64-66-75-76-83-84-88-91
27-01-2012 98241 68877 28-01-2012 00-02-10-12-23-23-30-39-44-49-50-55-60-63-63-73-77-78-78-85-86-91-92-93-96-97-97
16-06-2011 01641 86954 17-06-2011 03-08-13-27-29-31-41-45-48-48-48-54-57-58-60-60-62-69-70-72-75-75-79-81-81-93-93
02-06-2011 41841 55164 03-06-2011 02-10-11-12-15-16-25-29-29-31-39-42-45-49-49-49-51-54-59-64-70-74-76-77-87-92-98
08-03-2011 15941 09502 09-03-2011 00-01-02-04-05-07-08-13-20-26-30-35-36-38-48-53-65-78-79-80-81-82-82-84-88-93-99
10-01-2011 07641 34785 11-01-2011 03-06-07-10-16-17-18-27-28-28-31-33-40-41-42-49-52-59-62-64-68-80-81-84-85-90-92
21-12-2010 41741 96593 22-12-2010 03-04-08-13-16-22-29-37-38-42-42-47-51-52-54-62-64-72-77-79-81-82-86-92-93-94-95
29-11-2010 13541 77297 30-11-2010 00-04-06-10-16-24-26-27-34-38-39-44-49-51-59-60-61-64-65-74-81-87-92-93-94-97-97
24-07-2010 16141 00484 25-07-2010 02-08-10-10-17-23-25-29-33-34-37-45-50-50-53-62-65-66-78-84-85-87-89-92-93-96-99
28-11-2009 15541 29874 29-11-2009 06-08-09-11-12-20-26-27-34-36-39-40-44-48-51-53-55-63-64-67-68-70-74-81-81-86-91
21-04-2009 98141 99309 22-04-2009 00-04-05-06-06-08-09-12-14-22-24-26-32-32-54-56-59-64-64-67-69-74-79-80-87-98-98
11-03-2009 10341 65405 12-03-2009 00-02-03-05-06-07-14-15-22-30-35-36-44-51-54-58-66-67-71-80-84-87-88-95-95-96-97
28-11-2008 43141 54469 29-11-2008 02-05-16-18-19-20-20-22-27-31-35-36-36-37-45-62-66-69-74-74-76-76-79-80-80-88-94
01-04-2008 56141 34202 02-04-2008 02-04-05-11-12-21-25-32-33-37-40-40-42-43-50-53-58-66-66-69-73-74-87-87-88-89-93
02-12-2006 43841 36112 03-12-2006 06-12-16-22-22-23-33-35-38-38-38-39-39-39-46-48-49-51-57-70-71-80-82-84-87-88-89
18-07-2006 80541 83073 19-07-2006 06-17-18-19-23-25-27-30-33-34-36-39-50-51-51-53-58-61-63-73-73-81-82-87-87-88-97
23-05-2006 01641 77563 24-05-2006 01-02-04-05-06-20-29-30-31-31-32-36-40-43-49-51-63-67-70-71-72-73-74-74-76-76-86
14-05-2006 05441 63784 15-05-2006 11-14-15-17-22-23-24-35-43-43-43-56-61-61-65-72-72-72-73-74-77-77-78-84-86-91-99
26-09-2005 89241 47279 27-09-2005 00-01-02-08-17-17-18-20-31-31-40-41-52-52-54-59-61-69-72-79-84-84-86-88-90-91-95

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 41 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 41 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 41 thì hôm sau về con gì? Đề về 41 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 41 hôm sau về con gì để có thể đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 41 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 41 có nghĩa là như thế nào

Đề về 41 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 41 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc41, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 41 hoặc đề 41.

Khi đề về 41 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 41 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 41 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 41 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 4 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 4 sẽ gồm những con số: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Dàn số chạm đuôi 1 sẽ gồm những con số: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 41 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 41 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 41 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 41 người chơi chỉ cần lấy 4 + 1 = 41 như thế sẽ ra được số 41 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 41.

Khi mơ về số đề 41 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 41 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 41 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 41 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 41 đó. Đừng bỏ lỡ con số 41 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 41 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 41 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 46 – 51

Khi mơ thấy con số 41 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 41 bằng vàng là: 49 – 61

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 41 thì hãy đánh số đề con 41, 11 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 41 thì đánh con số 48, 71 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 41 đuổi theo mình thì quất ngay con số 49, 11 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 41 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 41 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 41 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 41 đánh con gì?

Đề về 41 mà đi kèm con lô 29 thì hôm sau bạn cứ cặp con 49, 21 mà đánh

Nếu đề 41 mà đi cùng kép 11 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 49, 51 về cùng nhau

Lô 41 mà xuất hiện cùng đề 69, đừng nên bỏ qua con 46, 71 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 41 về cùng lô tô con 49, chốt ngay bạch thủ 61

Đề 41 mà về cùng lô 51, ngày mai nổ con 31 chắc chắn, nếu 91 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ , 96

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 41 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.