Đề về 28 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 28

Bộ số Bộ số Bộ số
19 - 2 Lần 68 - 2 Lần 27 - 2 Lần
64 - 2 Lần 52 - 2 Lần 90 - 2 Lần
36 - 2 Lần 23 - 2 Lần 00 - 1 Lần
76 - 1 Lần 03 - 1 Lần 66 - 1 Lần
96 - 1 Lần 28 - 1 Lần 65 - 1 Lần
16 - 1 Lần 92 - 1 Lần 71 - 1 Lần
70 - 1 Lần 46 - 1 Lần 59 - 1 Lần
38 - 1 Lần 86 - 1 Lần 48 - 1 Lần
02 - 1 Lần 37 - 1 Lần 14 - 1 Lần
80 - 1 Lần 08 - 1 Lần 95 - 1 Lần
42 - 1 Lần 26 - 1 Lần 15 - 1 Lần
72 - 1 Lần 25 - 1 Lần 32 - 1 Lần
54 - 1 Lần 67 - 1 Lần 93 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 28

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 1 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 3 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 28

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
13-08-2023 84528 16893 14-08-2023 01-02-03-05-08-11-13-16-18-19-20-22-25-29-32-38-49-54-60-63-68-73-78-80-89-93-95
28-03-2023 66228 86367 29-03-2023 03-10-13-16-16-16-17-32-33-39-41-44-56-56-60-61-66-67-68-71-73-74-80-85-91-95-98
04-12-2022 05028 13454 05-12-2022 00-03-12-18-20-28-34-36-38-40-41-42-42-54-54-56-59-60-63-64-70-71-82-83-85-91-92
22-10-2021 56628 73125 23-10-2021 06-08-11-19-23-25-27-28-31-35-36-44-46-50-51-58-61-62-68-69-76-81-85-90-93-94-98
06-09-2021 87728 10765 07-09-2021 01-04-05-08-15-19-22-25-27-35-36-37-40-41-45-56-65-65-67-68-68-69-70-75-76-84-92
13-12-2020 08528 45776 14-12-2020 14-19-21-22-31-33-36-37-39-47-54-59-60-61-62-66-71-74-76-76-77-88-89-89-96-98-98
24-10-2020 43128 32436 25-10-2020 05-06-07-12-30-34-36-36-38-39-39-42-48-51-51-51-55-56-69-71-77-82-83-86-94-94-98
15-10-2020 62428 14408 16-10-2020 00-01-04-04-08-08-10-14-16-17-21-21-31-40-41-43-50-57-61-62-64-85-87-88-95-97-98
11-08-2020 40128 36852 12-08-2020 06-11-12-17-21-23-25-31-31-32-40-41-44-48-50-52-56-60-62-65-71-74-75-83-89-91-97
10-08-2020 98628 40128 11-08-2020 02-03-08-12-23-25-26-28-28-30-36-38-39-43-45-52-52-52-59-59-67-73-75-77-83-95-99
08-05-2019 36128 73052 09-05-2019 00-01-04-11-27-35-39-39-43-44-45-47-51-52-54-59-66-67-68-68-68-72-74-76-79-81-93
20-10-2018 72328 15132 21-10-2018 02-05-14-18-24-32-32-36-42-42-43-45-45-56-60-61-64-68-70-78-82-84-86-90-91-94-97
14-10-2018 35128 47019 15-10-2018 11-12-14-18-19-22-25-35-37-37-45-54-55-59-64-64-65-70-73-75-77-80-81-88-90-95-96
01-08-2018 41128 25638 02-08-2018 02-08-20-22-34-34-38-40-44-44-56-63-67-67-68-69-73-86-86-86-88-88-89-90-96-97-99
01-03-2018 94228 05180 02-03-2018 04-09-19-21-26-26-30-35-37-39-46-49-51-51-65-68-69-76-79-80-80-81-85-85-88-89-99
20-02-2018 38528 29059 21-02-2018 05-06-10-17-23-27-30-37-38-41-42-43-48-51-54-57-59-61-61-75-77-77-85-94-97-97-97
13-10-2017 47028 69172 14-10-2017 02-08-09-16-19-22-35-35-36-41-48-51-54-56-64-67-71-72-72-73-77-77-79-84-90-93-97
30-03-2017 98628 57214 31-03-2017 08-09-12-14-19-23-31-36-36-37-39-41-46-50-56-58-62-66-69-73-75-76-77-81-83-98-99
09-10-2016 81128 73100 10-10-2016 00-02-02-04-10-12-17-17-18-21-38-47-48-52-53-55-56-57-66-74-76-80-82-84-87-93-95
28-12-2015 46328 48196 29-12-2015 04-08-13-16-16-26-29-29-36-46-47-48-51-59-63-65-65-66-69-73-74-75-79-85-96-96-99
06-11-2015 30628 77915 07-11-2015 07-12-12-12-14-15-15-23-28-32-35-39-41-43-51-54-57-63-70-76-77-80-80-82-88-90-98
27-10-2015 72228 76946 28-10-2015 00-05-06-07-08-10-16-18-20-26-35-46-55-67-67-68-68-71-75-75-76-81-81-84-88-90-93
29-07-2014 02228 86970 30-07-2014 00-02-02-03-04-10-12-15-16-16-22-22-32-43-53-53-55-61-70-72-78-81-85-91-93-96-96
01-11-2013 59628 89390 02-11-2013 01-03-08-15-17-22-29-29-30-31-32-38-39-40-47-54-65-69-71-72-82-82-83-90-90-98-99
29-10-2013 28828 00571 30-10-2013 05-05-10-15-15-19-19-24-28-31-33-35-35-60-61-61-65-66-71-77-79-80-85-86-94-95-98
24-10-2013 28128 87864 25-10-2013 01-14-22-23-25-27-28-28-34-38-40-44-45-48-48-49-50-50-64-72-73-78-80-90-91-93-97
18-09-2013 90428 63090 19-09-2013 04-06-10-11-18-19-20-29-39-42-43-49-52-54-57-58-60-62-65-75-79-82-84-90-96-97-98
28-06-2013 73028 26526 29-06-2013 05-07-07-11-12-12-14-22-26-30-34-39-47-50-51-57-65-66-67-69-72-74-74-77-79-93-96
15-11-2012 68228 02637 16-11-2012 07-11-12-15-19-26-28-29-31-33-36-37-38-48-49-55-62-63-67-71-76-84-87-91-95-99-99
09-10-2012 68128 61164 10-10-2012 00-01-02-03-04-04-07-11-16-21-25-28-38-39-43-43-48-55-56-56-60-62-64-74-81-83-98
03-08-2012 76528 70700 04-08-2012 00-01-02-04-19-26-29-29-30-37-37-39-43-44-46-54-56-58-62-71-78-85-87-88-98-98-99
06-10-2011 56528 48236 07-10-2011 02-05-05-07-07-09-10-12-14-17-18-25-33-36-40-51-55-56-64-64-72-75-81-84-87-88-96
01-07-2011 38728 41742 02-07-2011 05-08-08-17-21-23-26-30-32-40-42-47-49-52-54-63-63-64-66-67-69-69-88-91-92-93-96
01-01-2011 24028 41927 02-01-2011 00-00-02-05-08-13-23-27-30-33-33-43-51-55-55-57-67-70-71-72-73-74-79-83-87-96-97
22-06-2010 92628 54492 23-06-2010 00-05-06-09-11-11-14-19-20-22-24-24-31-32-38-46-46-49-57-60-66-67-69-86-87-89-92
19-10-2009 51328 29066 20-10-2009 00-01-04-06-06-17-21-30-36-49-49-51-52-58-60-61-63-66-69-72-73-73-78-80-87-90-96
03-09-2009 95428 53302 04-09-2009 02-07-08-13-18-18-22-27-37-38-41-46-48-50-51-52-53-58-58-62-63-71-76-84-91-91-92
02-06-2009 87228 61516 03-06-2009 01-04-04-12-15-16-21-24-30-30-51-53-53-53-62-63-64-66-69-70-75-84-91-93-97-97-98
29-01-2009 78528 54268 30-01-2009 16-18-18-19-25-27-39-39-40-46-46-46-52-56-63-65-65-65-68-69-70-77-77-80-93-94-99
17-07-2008 87328 49648 18-07-2008 07-08-15-16-18-35-39-40-44-44-46-48-52-52-52-53-53-58-68-68-71-72-76-90-92-93-94
21-04-2008 06128 09503 22-04-2008 03-06-08-09-15-19-20-22-24-32-40-43-47-49-53-53-54-58-59-63-63-67-68-68-76-93-94
26-07-2007 18728 92003 27-07-2007 01-01-02-03-18-19-19-23-24-27-29-34-34-35-42-45-51-56-68-70-77-79-79-88-92-94-97
18-12-2006 38828 87027 19-12-2006 03-05-09-17-23-26-27-32-33-34-39-40-40-44-44-46-51-52-61-70-78-83-86-92-95-96-96
08-09-2006 55728 88323 09-09-2006 00-08-09-13-19-19-20-23-23-24-28-39-49-52-56-56-57-57-68-70-74-75-76-80-90-98-99
26-08-2006 82328 59623 27-08-2006 08-11-11-12-13-14-18-21-23-24-25-26-26-37-38-39-39-58-58-70-72-74-82-84-89-95-98
15-03-2006 73428 42919 16-03-2006 00-08-10-11-13-17-19-20-21-23-24-30-32-35-40-43-44-46-47-54-64-65-65-80-84-94-96
30-01-2006 13128 94868 31-01-2006 00-04-06-06-07-17-22-25-30-32-39-41-48-53-58-68-72-73-80-83-85-87-90-91-91-94-94
03-02-2005 03928 12586 04-02-2005 04-04-17-22-22-25-29-31-39-46-53-55-56-61-64-65-69-70-76-80-86-90-90-91-92-94-95
21-01-2005 95528 58495 22-01-2005 00-05-06-12-14-15-18-27-33-38-43-46-62-63-67-67-69-70-73-79-83-87-91-92-93-95-97

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 28 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 28 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 28 thì hôm sau về con gì? Đề về 28 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 28 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 28 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 28 có nghĩa là như thế nào?

Đề về 28 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 28 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc28, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 28 hoặc đề 28.

Khi đề về 28 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 28 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 28 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 28 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 2 và chạm đuôi 8 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 2 sẽ gồm những con số: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Dàn số chạm đuôi 8 sẽ gồm những con số: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 28 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 28 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 28 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 28 người chơi chỉ cần lấy 2 + 8 = 28 như thế sẽ ra được số 28 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 28.

Khi mơ về số đề 28 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 28 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 28 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 28 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 28 đó. Đừng bỏ lỡ con số 28 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 28 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 28 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 28 – 58

Khi mơ thấy con số 28 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 28 bằng vàng là: 28 – 89

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 28 thì hãy đánh số đề con 28, 98 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 28 thì đánh con số 29, 38 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 28 đuổi theo mình thì quất ngay con số 48, 68 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 28 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 28 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 28 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 28 đánh con gì?

Đề về 28 mà đi kèm con lô 18 thì hôm sau bạn cứ cặp con 28, 68 mà đánh

Nếu đề 28 mà đi cùng kép 88 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 98, 88 về cùng nhau

Lô 28 mà xuất hiện cùng đề 68, đừng nên bỏ qua con 85, 98 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 28 về cùng lô tô con 88, chốt ngay bạch thủ 87

Đề 28 mà về cùng lô 98, ngày mai nổ con 78 chắc chắn, nếu 89 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 89, 58

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 28 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.