Đề về 20 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 20

Bộ số Bộ số Bộ số
76 - 3 Lần 37 - 3 Lần 29 - 3 Lần
35 - 3 Lần 27 - 3 Lần 64 - 2 Lần
72 - 2 Lần 75 - 2 Lần 93 - 2 Lần
77 - 2 Lần 88 - 2 Lần 95 - 2 Lần
50 - 1 Lần 57 - 1 Lần 70 - 1 Lần
26 - 1 Lần 71 - 1 Lần 14 - 1 Lần
39 - 1 Lần 66 - 1 Lần 30 - 1 Lần
63 - 1 Lần 33 - 1 Lần 41 - 1 Lần
49 - 1 Lần 68 - 1 Lần 61 - 1 Lần
91 - 1 Lần 53 - 1 Lần 69 - 1 Lần
94 - 1 Lần 52 - 1 Lần 00 - 1 Lần
89 - 1 Lần 13 - 1 Lần 65 - 1 Lần
51 - 1 Lần 24 - 1 Lần 54 - 1 Lần
80 - 1 Lần 42 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 20

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 1 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 2 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 11 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 20

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
26-04-2024 57620 25842 27-04-2024 02-11-16-18-19-21-25-27-30-35-42-43-47-48-49-56-57-60-66-70-71-80-89-91-93-97-99
29-12-2023 36120 59380 30-12-2023 03-08-10-19-23-26-37-38-41-43-44-45-53-63-64-64-65-68-69-70-76-80-80-82-83-89-98
13-10-2023 40620 59454 14-10-2023 00-03-21-24-31-34-38-38-39-40-48-50-50-53-53-54-55-58-59-60-61-79-80-81-81-86-87
15-09-2023 13720 11724 16-09-2023 00-07-13-14-17-24-30-40-51-53-54-59-69-70-74-80-82-83-85-89-89-93-94-95-97-98-99
29-06-2023 06920 69851 30-06-2023 02-04-07-08-13-19-19-22-22-24-30-34-51-59-62-66-69-79-79-82-83-84-89-89-91-92-96
01-05-2023 61820 00865 02-05-2023 02-02-08-08-08-18-21-30-43-44-52-56-57-60-61-65-66-69-70-70-73-77-81-86-88-93-98
10-03-2023 24420 47076 11-03-2023 01-05-05-06-07-08-11-11-20-22-23-26-26-39-43-45-48-62-68-76-78-80-87-89-92-94-94
10-02-2023 85120 98713 11-02-2023 06-07-13-13-13-19-23-29-31-33-34-39-40-43-43-55-60-62-62-63-64-65-80-85-88-91-97
01-10-2021 31220 37377 02-10-2021 01-03-12-15-21-24-26-27-30-31-34-38-44-45-50-55-61-63-68-75-77-78-79-84-87-88-98
31-08-2021 49620 74627 01-09-2021 00-06-07-07-15-18-21-25-27-28-36-38-56-66-67-68-69-71-72-72-78-79-84-85-90-94-94
11-08-2021 53620 19868 12-08-2021 02-02-06-07-11-14-14-32-34-35-37-42-47-48-51-51-58-60-64-66-68-70-81-83-90-95-98
05-02-2021 48520 37427 06-02-2021 03-06-07-07-09-09-11-11-13-19-21-24-27-29-30-39-46-63-64-68-70-78-78-85-87-90-99
28-01-2021 92020 40169 29-01-2021 04-08-10-15-16-21-24-38-42-48-53-56-60-61-63-63-67-69-70-73-76-85-88-90-93-98-99
08-12-2020 06320 92041 09-12-2020 00-03-09-10-10-19-30-30-38-38-41-42-46-48-54-55-55-57-73-74-78-82-83-86-87-90-92
10-09-2020 81320 16129 11-09-2020 05-13-21-21-25-28-29-32-34-40-48-51-52-53-54-55-56-68-68-79-81-85-89-91-93-93-95
29-06-2020 66720 67229 30-06-2020 10-17-19-19-27-29-30-36-36-37-42-49-50-53-56-56-58-61-64-68-71-75-78-79-89-92-93
19-09-2019 80620 02376 20-09-2019 01-01-08-25-30-33-34-35-40-44-44-46-53-53-55-56-56-60-65-70-76-83-86-87-88-93-98
26-07-2019 97420 65694 27-07-2019 02-10-17-17-18-20-22-33-33-33-37-43-49-51-54-60-71-74-78-86-88-92-92-92-94-96-97
04-07-2019 19120 81937 05-07-2019 03-04-09-12-15-15-19-19-19-20-21-21-25-32-33-33-34-37-39-44-48-50-67-83-86-95-96
01-04-2019 83620 71393 02-04-2019 00-01-03-08-08-13-14-17-18-31-50-53-56-65-65-70-75-75-85-86-87-88-88-90-92-93-96
18-09-2018 91720 96177 19-09-2018 08-08-13-17-17-20-30-30-40-40-49-51-51-53-57-57-62-65-69-74-77-77-81-81-82-83-87
23-07-2017 08020 34037 24-07-2017 03-07-11-12-15-19-19-24-24-25-27-30-30-31-31-34-37-40-45-50-60-62-69-86-88-95-99
05-06-2017 86420 29539 06-06-2017 01-01-04-04-09-10-10-11-13-16-21-23-28-37-39-40-51-54-54-62-72-76-76-76-77-80-93
08-01-2017 28820 68976 09-01-2017 02-02-04-19-21-24-33-37-38-41-43-46-52-55-57-58-58-62-66-75-76-84-88-90-93-96-97
02-09-2016 76320 04829 03-09-2016 10-12-13-13-22-26-27-29-30-39-43-46-55-62-74-76-77-78-79-82-87-88-88-91-93-97-98
20-08-2016 56320 04689 21-08-2016 00-04-09-09-12-13-14-18-19-24-36-40-49-52-65-69-72-81-81-82-85-88-89-89-96-96-98
05-05-2016 83220 21153 06-05-2016 03-14-14-16-26-32-33-37-40-40-41-42-47-50-52-52-53-56-58-63-72-77-81-89-91-93-97
22-09-2015 84120 20433 23-09-2015 00-02-05-10-10-11-13-23-25-33-33-36-52-56-59-59-64-64-70-72-73-79-82-85-87-92-98
23-07-2015 98120 95488 24-07-2015 19-24-26-26-29-35-42-43-48-51-54-56-59-61-61-61-66-67-72-79-80-82-82-83-88-91-98
20-07-2015 63820 52414 21-07-2015 00-02-04-10-14-23-23-26-32-36-37-40-49-49-56-66-67-68-69-72-73-75-91-92-98-99-99
22-06-2015 09120 19993 23-06-2015 07-13-18-22-28-32-33-35-38-40-44-46-55-60-64-65-67-69-72-77-78-81-87-89-93-95-96
06-06-2015 08420 53295 07-06-2015 01-11-13-16-23-23-26-29-38-44-45-46-50-50-57-60-62-67-69-71-71-81-86-88-90-93-95
19-05-2015 44920 76663 20-05-2015 00-07-08-10-11-14-19-20-29-41-44-44-51-51-56-61-63-63-72-74-75-75-76-81-82-91-97
11-05-2015 00620 68375 12-05-2015 13-13-14-15-23-29-34-35-38-46-47-50-51-56-56-62-67-70-71-72-75-85-88-89-90-92-99
05-05-2015 44820 84075 06-05-2015 00-01-06-22-30-33-37-39-40-51-53-53-58-63-64-74-75-78-78-78-81-88-90-95-95-97-98
23-09-2014 18320 75935 24-09-2014 01-02-07-13-17-19-22-33-35-38-39-45-50-51-53-57-64-69-73-78-83-83-85-88-89-97-99
14-01-2013 83620 90137 15-01-2013 02-03-05-15-17-19-20-21-29-30-31-31-34-34-34-37-41-44-52-60-63-69-78-78-87-91-95
10-04-2011 18520 73964 11-04-2011 02-05-06-11-11-16-18-21-22-24-26-28-31-31-34-48-64-66-69-71-72-74-83-84-85-91-94
11-09-2010 30920 81000 12-09-2010 00-05-10-15-16-25-26-27-27-30-34-35-48-50-58-60-61-65-67-69-72-81-84-86-94-98-99
19-07-2010 02020 16971 20-07-2010 07-10-12-15-15-18-21-24-29-31-38-40-46-50-55-56-56-64-68-70-71-72-75-83-88-91-93
08-07-2010 12120 29988 09-07-2010 01-04-14-14-24-25-27-30-31-35-38-40-45-46-46-51-59-64-74-80-82-88-91-93-94-97-97
02-05-2010 54420 55870 03-05-2010 00-10-11-11-15-19-23-28-30-33-34-36-37-45-48-49-52-54-57-62-66-67-68-70-70-86-97
20-04-2010 82120 31530 21-04-2010 00-11-11-17-20-27-28-30-31-39-44-46-48-51-54-57-59-69-70-79-85-88-89-93-96-97-97
01-11-2009 50320 13357 02-11-2009 05-12-12-13-15-16-27-31-34-42-43-56-56-57-63-68-70-73-76-77-84-85-88-90-91-97-97
07-02-2009 49420 01864 08-02-2009 07-12-16-27-29-30-32-34-34-35-35-44-49-53-57-57-64-64-77-82-84-87-92-92-93-96-97
19-11-2008 19020 22949 20-11-2008 03-05-08-09-11-16-16-25-27-27-27-29-31-31-32-35-36-41-49-57-61-69-72-75-91-91-99
20-10-2008 75620 36872 21-10-2008 04-04-09-10-12-18-19-22-34-39-40-50-51-57-57-61-61-62-68-71-72-72-73-78-87-88-98
03-10-2008 48720 77527 04-10-2008 08-10-13-18-21-21-21-22-24-27-33-36-44-48-49-54-55-57-60-67-68-78-80-86-87-95-99
23-08-2008 09820 92495 24-08-2008 19-20-22-24-25-28-29-42-45-47-54-55-56-57-65-65-67-70-74-84-85-86-88-90-93-95-99
12-06-2008 93620 58191 13-06-2008 03-13-13-14-15-24-25-32-33-34-35-39-43-43-49-51-58-62-70-71-71-73-77-90-91-91-95
29-03-2007 07220 45472 30-03-2007 05-05-17-22-24-24-28-29-38-39-41-42-45-46-56-63-69-69-72-72-80-86-87-93-95-97-98
04-09-2006 72620 59626 05-09-2006 00-09-12-14-14-16-17-25-26-26-29-34-36-40-53-60-65-66-71-73-74-80-82-85-90-92-96
17-05-2006 42520 51235 18-05-2006 02-05-12-13-14-16-21-23-25-26-27-33-35-45-48-49-52-53-66-70-77-80-93-93-94-96-96
24-12-2005 65520 41252 25-12-2005 03-11-11-12-17-17-18-19-20-24-29-29-32-37-38-43-47-50-52-54-54-59-64-65-76-90-92
15-10-2005 58920 31335 16-10-2005 03-04-09-10-12-22-22-27-32-35-36-41-43-44-45-48-50-52-55-55-57-76-89-90-92-94-96
14-07-2005 90920 44961 15-07-2005 01-11-19-21-21-22-22-25-25-31-33-35-42-42-45-54-55-59-61-68-70-70-85-87-91-93-99
26-04-2005 02020 15566 27-04-2005 04-20-20-30-31-33-38-38-45-49-50-50-51-55-58-66-69-71-75-76-80-80-83-86-93-95-99
13-02-2005 68920 06450 14-02-2005 10-11-25-25-25-46-46-48-50-50-52-57-57-66-66-67-72-75-76-77-80-81-90-92-94-96-98

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 20 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 20 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 20 thì hôm sau về con gì? Đề về 20 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 20 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 20 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 20 có nghĩa là như thế nào

Đề về 20 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 20 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc20, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 20 hoặc đề 20.

Khi đề về 20 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 20 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 20 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 20 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 2 và chạm đuôi 0 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 2 sẽ gồm những con số: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Dàn số chạm đuôi 0 sẽ gồm những con số: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 20 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 20 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 20 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 20 người chơi chỉ cần lấy 2 + 0 = 20 như thế sẽ ra được số 20 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 02 – 20.

Khi mơ về số đề 20 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 20 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 20 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 20 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 20 đó. Đừng bỏ lỡ con số 20 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 20 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 20 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 20 – 25

Khi mơ thấy con số 20 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 20 bằng vàng là: 29 – 09

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 20 thì hãy đánh số đề con 20, 92 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 20 thì đánh con số 19, 21 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 20 đuổi theo mình thì quất ngay con số 25, 60 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 20 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 20 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 20 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 20 đánh con gì?

Đề về 20 mà đi kèm con lô 00 thì hôm sau bạn cứ cặp con 02, 60 mà đánh

Nếu đề 20 mà đi cùng kép 11 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 92, 28 về cùng nhau

Lô 20 mà xuất hiện cùng đề 06, đừng nên bỏ qua con 05, 90 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 20 về cùng lô tô con 91, chốt ngay bạch thủ 70

Đề 20 mà về cùng lô 90, ngày mai nổ con 70 chắc chắn, nếu 09 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 09, 50

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 20 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.