Warning: Undefined array key "2007-02-16" in /www/wwwroot/danhlode.top/wp-content/themes/dudoan2/thong-ke-bo-so.php on line 72
Đề về 14 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Đề về 14 hôm sau đánh con nào? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 14

Bộ số Bộ số Bộ số
22 - 3 Lần 80 - 2 Lần 54 - 2 Lần
63 - 2 Lần 58 - 2 Lần 37 - 2 Lần
56 - 2 Lần 23 - 2 Lần 86 - 2 Lần
90 - 2 Lần 98 - 2 Lần 60 - 2 Lần
81 - 2 Lần 28 - 2 Lần 97 - 2 Lần
29 - 1 Lần 70 - 1 Lần 94 - 1 Lần
47 - 1 Lần 02 - 1 Lần 88 - 1 Lần
34 - 1 Lần 30 - 1 Lần 14 - 1 Lần
99 - 1 Lần 12 - 1 Lần 08 - 1 Lần
62 - 1 Lần 72 - 1 Lần 93 - 1 Lần
89 - 1 Lần 41 - 1 Lần 21 - 1 Lần
39 - 1 Lần 76 - 1 Lần 46 - 1 Lần
11 - 1 Lần 10 - 1 Lần 16 - 1 Lần
83 - 1 Lần 74 - 1 Lần 15 - 1 Lần
45 - 1 Lần 35 - 1 Lần 67 - 1 Lần
64 - 1 Lần 07 - 1 Lần 91 - 1 Lần
48 - 1 Lần 52 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 14

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 0 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 10 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 14

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
22-09-2023 22714 76922 23-09-2023 10-14-22-24-27-29-31-32-34-40-41-42-50-53-53-71-75-75-78-80-88-88-88-92-92-96-97
21-04-2023 47914 64652 22-04-2023 01-03-08-22-23-24-24-31-32-34-39-41-42-43-51-52-52-52-53-61-61-63-69-71-77-97-97
15-04-2023 27414 41248 16-04-2023 00-03-03-10-12-20-21-22-24-26-27-28-35-35-37-41-43-44-48-56-69-69-70-72-77-80-86
09-01-2023 78014 81191 10-01-2023 00-09-13-18-29-40-42-43-44-45-46-46-51-51-53-57-61-64-66-75-80-86-88-88-91-96-99
15-07-2022 38114 77064 16-07-2022 06-14-18-37-40-41-46-46-46-47-48-57-59-60-64-64-66-69-69-71-72-87-92-94-97-98-99
30-03-2022 89914 12239 31-03-2022 01-03-15-18-19-23-30-30-30-38-38-39-41-54-59-61-63-74-79-80-84-88-89-89-95-96-98
31-07-2021 62914 88081 01-08-2021 02-02-02-05-10-15-15-20-21-22-25-26-31-33-48-50-59-62-63-63-70-81-85-86-90-98-99
02-06-2021 51714 62721 03-06-2021 02-09-15-18-21-31-40-50-50-53-56-57-59-63-65-70-75-78-79-81-82-84-84-90-93-96-98
14-08-2020 59514 57980 15-08-2020 04-05-08-11-13-23-29-29-34-36-41-42-45-45-53-57-58-61-65-77-80-83-88-89-91-97-98
07-08-2020 43614 12958 08-08-2020 04-07-17-19-20-26-38-40-41-43-43-47-48-52-55-58-58-59-72-75-76-77-84-86-87-88-95
17-07-2020 60814 06586 18-07-2020 00-03-08-15-16-19-21-23-23-25-33-43-44-57-62-63-70-70-71-73-79-82-83-86-87-88-92
29-03-2020 28914 42902 30-03-2020 02-05-06-09-12-14-21-39-40-43-49-49-55-55-58-59-59-63-67-76-79-80-82-93-94-95-95
11-06-2019 92614 34298 12-06-2019 05-07-20-23-28-28-38-40-49-52-54-56-56-58-58-65-67-75-78-81-87-91-94-95-96-98-99
28-02-2019 61214 71310 01-03-2019 01-08-10-11-24-27-31-31-32-32-42-47-53-59-64-67-68-72-73-76-76-82-83-86-91-92-97
23-11-2018 06414 90956 24-11-2018 01-06-12-15-18-23-24-24-30-35-36-45-56-56-57-59-61-65-72-73-73-78-83-84-89-90-96
19-10-2018 91214 72328 20-10-2018 00-01-04-13-22-25-27-28-31-31-32-34-34-45-49-49-49-56-58-63-66-71-79-80-83-90-93
06-08-2018 84214 12723 07-08-2018 02-16-23-25-28-33-33-43-46-49-49-58-63-65-65-67-69-77-79-81-84-86-89-90-92-93-97
06-07-2018 93514 41967 07-07-2018 02-09-16-23-27-30-31-46-55-56-56-57-57-59-60-61-67-69-69-72-73-82-87-87-88-90-97
30-04-2018 45514 55556 01-05-2018 00-05-14-17-17-23-24-31-39-39-39-40-42-43-49-52-53-53-56-62-66-66-78-78-84-89-93
31-03-2017 57214 03235 01-04-2017 03-05-10-11-11-12-16-17-21-22-27-32-35-39-43-52-54-60-64-68-75-79-80-81-88-91-97
08-02-2017 62814 66681 09-02-2017 11-13-14-20-22-24-25-27-36-40-47-51-55-56-57-58-66-68-73-76-80-81-82-87-91-93-98
12-01-2016 70514 71502 13-01-2016 02-09-10-13-18-23-31-35-37-40-41-48-52-56-58-58-59-66-73-77-81-83-88-89-89-90-98
14-12-2015 48114 49712 15-12-2015 00-01-04-05-06-07-12-14-16-19-26-28-35-49-51-62-67-73-82-87-90-90-91-95-97-97-99
29-11-2015 07314 20754 30-11-2015 01-01-06-10-11-14-22-23-24-25-30-34-34-36-47-48-54-64-66-70-70-72-79-87-89-90-91
18-09-2015 63514 26997 19-09-2015 05-08-14-19-21-23-24-31-35-40-43-43-45-57-58-61-68-69-75-75-77-78-79-79-92-92-97
21-07-2015 52414 17590 22-07-2015 03-05-07-15-23-29-46-49-52-55-59-62-67-74-76-79-80-81-82-83-83-84-87-88-90-93-96
16-07-2015 95814 46722 17-07-2015 03-05-07-09-11-20-21-22-22-24-25-31-38-39-49-52-57-60-66-67-79-81-87-89-94-95-98
29-05-2014 01714 79122 30-05-2014 01-04-04-06-09-11-21-22-23-28-30-32-40-42-47-50-59-61-63-64-71-79-82-84-88-91-94
23-02-2014 05214 47447 24-02-2014 03-07-16-21-26-29-29-30-37-44-44-47-47-48-52-57-60-62-62-62-63-67-80-87-92-93-98
07-02-2014 52114 66145 08-02-2014 01-01-02-06-12-12-15-19-25-25-26-32-33-42-45-45-45-52-53-56-61-65-67-72-74-94-97
10-01-2014 18714 14523 11-01-2014 16-23-23-24-25-27-27-37-38-39-42-43-44-44-45-45-46-48-49-50-55-68-69-75-90-90-94
07-12-2013 64314 50863 08-12-2013 00-09-12-13-15-18-23-24-33-40-47-48-49-51-53-54-60-61-63-65-70-85-85-86-89-89-94
25-09-2013 68014 78741 26-09-2013 09-13-18-21-22-25-26-29-41-42-43-51-53-55-57-76-79-82-83-88-89-89-90-92-95-95-97
14-06-2013 76614 87415 15-06-2013 07-08-15-22-23-24-25-29-30-33-35-44-47-54-55-58-62-63-63-67-68-76-86-89-91-95-97
11-03-2013 83014 74237 12-03-2013 01-02-02-04-09-18-18-36-37-39-49-58-59-65-68-68-73-75-76-78-79-79-81-84-97-99-99
18-01-2013 57514 85374 19-01-2013 01-04-06-12-13-20-20-31-36-40-42-54-57-58-59-61-62-69-70-74-74-75-83-87-88-92-98
12-09-2012 61114 00460 13-09-2012 04-08-10-13-16-17-20-21-22-28-31-41-43-47-50-58-60-64-69-78-81-83-88-89-91-98-99
05-03-2012 99914 73599 06-03-2012 09-17-22-22-23-26-28-33-37-39-40-48-50-50-58-62-68-72-78-87-87-90-94-94-95-99-99
30-07-2011 72414 41960 31-07-2011 01-09-23-25-27-27-31-33-37-41-41-42-46-47-55-56-60-61-63-76-78-82-86-88-89-95-98
29-05-2011 54914 04594 30-05-2011 00-02-08-13-20-21-21-22-29-31-40-41-44-52-61-63-63-66-68-70-78-82-88-89-92-94-96
25-04-2010 46414 65170 26-04-2010 01-06-15-27-34-35-36-36-42-46-49-50-51-51-51-51-55-58-62-64-65-70-75-77-79-99-99
02-03-2010 55514 68272 03-03-2010 08-09-11-13-17-18-20-20-22-29-31-37-47-64-64-69-72-78-80-85-86-87-91-94-94-95-99
01-03-2010 62514 55514 02-03-2010 05-10-14-14-20-23-26-32-33-34-43-44-44-45-51-53-54-59-64-79-80-81-83-85-92-98-99
08-02-2010 15214 58358 09-02-2010 03-06-08-13-13-16-16-17-26-30-48-58-58-60-61-61-62-62-65-71-72-74-79-82-92-93-97
14-08-2009 91914 72483 15-08-2009 00-03-24-24-24-25-27-31-31-35-38-45-45-46-57-57-58-60-61-63-69-74-76-83-84-89-92
12-08-2009 80814 33989 13-08-2009 01-04-04-05-11-13-15-16-28-31-35-35-35-36-51-53-56-56-68-70-82-84-89-90-92-92-97
07-05-2009 82514 77297 08-05-2009 11-17-18-20-21-22-24-25-27-31-33-38-41-43-45-48-54-54-55-62-62-66-70-91-97-97-99
05-03-2009 38414 40590 06-03-2009 02-02-06-09-10-11-21-25-28-33-37-39-40-45-48-48-57-74-75-80-80-82-85-85-90-90-95
30-12-2008 31214 72837 31-12-2008 10-11-17-20-20-26-27-28-34-37-38-41-43-46-47-50-52-55-60-62-65-66-67-69-72-84-98
10-09-2008 85414 40698 11-09-2008 00-01-09-12-22-25-25-32-36-46-48-52-53-54-61-63-64-67-73-81-94-96-97-97-97-98-99
26-11-2007 22314 45130 27-11-2007 02-02-03-05-08-12-21-27-29-29-30-30-40-42-44-48-50-60-65-71-72-78-82-84-87-88-89
14-10-2007 62214 27454 15-10-2007 02-02-06-07-11-16-16-16-21-22-22-30-43-49-50-54-58-58-60-70-72-74-85-87-93-96-99
05-10-2007 09314 14516 06-10-2007 01-04-06-10-12-16-18-21-29-34-36-42-46-46-47-48-53-57-58-59-59-61-85-86-87-89-99
16-08-2007 82714 25511 17-08-2007 05-09-11-13-17-18-22-23-27-27-28-33-56-57-57-59-62-65-68-70-75-89-90-93-95-95-95
05-06-2007 46714 30362 06-06-2007 03-08-13-15-17-19-19-21-22-24-40-51-54-56-57-61-62-64-69-70-70-79-88-93-93-98-98
15-02-2007 09714 16-02-2007
07-09-2006 47814 55728 08-09-2006 07-16-21-28-39-44-44-45-48-48-49-57-63-65-67-71-72-72-73-76-79-81-87-88-91-91-94
20-06-2006 74514 21386 21-06-2006 07-10-12-14-16-17-18-19-32-33-44-48-49-51-53-55-55-66-74-76-77-80-86-87-91-97-99
20-04-2006 01114 14746 21-04-2006 05-08-11-17-18-19-31-37-46-46-49-51-54-55-59-59-63-65-79-79-81-81-89-90-91-94-98
16-11-2005 13114 74793 17-11-2005 07-09-15-15-20-20-26-30-32-32-37-51-53-64-66-66-68-69-69-70-81-83-84-90-93-94-98
24-10-2005 07114 25734 25-10-2005 01-02-03-04-06-11-12-18-21-32-34-36-54-55-60-67-68-71-72-80-85-86-88-88-89-93-95
03-10-2005 46814 32563 04-10-2005 01-02-06-11-15-20-24-32-32-35-39-42-43-54-61-63-66-70-71-73-73-75-77-78-84-88-97
24-09-2005 86514 65907 25-09-2005 02-06-06-07-12-12-27-30-31-32-33-39-43-44-51-58-63-65-68-71-73-73-76-86-87-93-99
22-08-2005 69114 22888 23-08-2005 01-01-05-08-16-23-25-25-26-26-28-39-55-56-58-65-68-68-75-75-78-79-83-88-88-89-98
02-08-2005 83214 96208 03-08-2005 07-08-14-14-16-25-27-36-39-48-48-55-57-59-61-61-69-71-84-86-91-94-94-98-99-99-99
08-05-2005 56514 24829 09-05-2005 01-20-20-20-22-29-33-33-36-39-41-42-46-48-52-56-59-64-65-66-72-73-82-95-95-96-97
10-04-2005 73014 98780 11-04-2005 03-04-07-09-18-24-26-27-33-33-33-40-41-51-56-61-72-72-74-76-79-80-86-87-91-95-97
10-02-2005 17014 53776 11-02-2005 00-01-08-12-15-17-24-38-42-44-46-47-53-54-57-61-67-76-84-86-92-92-95-96-98-99-99

Khi bạn đam mê trò chơi xổ số thì chắc chắn sẽ luôn chú tâm tới bước soi cầu dự đoán các con số mỗi ngày. Vậy khi đề về 14 mai nên đánh con gì? Hôm nay đề về 14 hôm sau nên đánh con gì? Đề về 14 thì  hôm sau về con gì? Đề về 14 ngày mai ra con gì thì ăn đậm? Đề về 14 hôm sau về con gì để có thể  đổi vận? Cùng danhlode khám phá tìm ra những con số chuẩn nhất nào!

Đề ngày hôm nay về 14 có nghĩa là như thế nào?

Đề ngày hôm nay về 14 có nghĩa là như thế nào

Đề về 14 là cụm từ nói tắt trong trò chơi xổ số và ý nghĩa đầy đủ của nó là hai số cuối của giải độc đắc được quay tại ngày hôm đó. Do đó người ta sẽ dựa vào hai số cuối của giải đặc biệt để cho biết số đề ngày hôm đó về bao nhiêu.

Ví dụ minh họa khi nói đề về 14 điều đó có ý nghĩa số giải độc đắc ngày hôm đó sẽ có giải là abc14, như vậy ta sẽ nói rằng đề hôm đó là 14 hoặc đề 14.

Khi đề về 14 hôm sau đánh con gì thì chuẩn nhất theo chạm

Đa số những người chơi xổ số lâu năm luôn chọn số đề hôm nay để đánh số lô cho ngày tiếp theo hoặc những ngày sau đó, người ta thường gọi đó là cách nuôi lô, nuôi đề. Với số đề về 14 hôm sau ra con gì người ta cũng thường dùng phương pháp đánh chạm để đánh cho ngày hôm sau. Đề về 14 thì hôm sau nên đánh con gì khi sử dụng phương pháp soi cầu chạm:

Khi kết quả số đề về 14 ngày mai nên đánh lô gì thì người chơi hãy dành số chạm đầu 1 và chạm đuôi 1 để đánh như thế tỷ lệ trúng sẽ rất là cao:

Dàn số chạm đầu 1 sẽ gồm những con số: 10, 11, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89

Dàn số chạm đuôi 4 sẽ gồm những con số: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94

Đánh theo tổng chuẩn nhất khi đề về 14 hôm sau thì đánh con gì?

Nếu người chơi cảm thấy việc dàn số như thế kia là quá nhiều và việc đánh như vậy quá tốn kém thì có lẽ việc đánh theo tổng khi để về 14 có lẽ sẽ được bạn lựa chọn.

Để đơn giản cho người chơi xổ số hiểu về cách đánh theo tổng này thì dùng số đề 14 đề minh họa là dễ hiểu nhất. Khi đề về 14 người chơi chỉ cần lấy 1 + 4 = 14 như thế sẽ ra được số 14 đánh cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để tăng tỷ lên trúng thưởng cao hơn người chơi hãy đánh lộn ngược số 14 – 41.

Khi mơ về số đề 14 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Khi mơ về số đề 14 thì cần đánh con số nào để chắc chắn ăn

Đã là người chơi xổ số chắc chắn phương pháp dự đoán thông qua các hình ảnh trong mơ sẽ không còn quá xa lạ. Nhiều người sẽ coi đó là vô lý vì nó không hề liên quan tới cuộc sống hiện tại thì làm sao giúp bạn giành chiến thắng. Tuy nhiên từ những nghiên cứu của các chuyên gia sổ mơ thì việc tìm ra những con số liên quan đến các hình ảnh trong sẽ đã giúp rất nhiều người có được lộc may từ trời.

Để chứng minh được điều đó, khi người chơi mơ thấy số đề 14 thì sẽ chia thành nhiều tình huống khác nhau và mỗi tình huống giấc mơ lại mang tới con số khác.

Khi mơ thấy số đề là 14 điều đó có nghĩa ông trời đang mang tới tài lộc cho bạn thông qua con số 14 đó. Đừng bỏ lỡ con số 14 đánh ngay vào ngày hôm sau nhé bạn.

Khi mơ thấy con số 14 đang bay lơ lửng trong không trung điều này có ý nghĩa bạn sẽ rất may mắn khi có được quý nhân luôn bên cạnh giúp đỡ kịp thời ngay lúc hoạn nạn. Khi mơ thấy chiêm bao số 14 bay trên trời thì bạn nên thử với cặp số may mắn là: 14 – 04

Khi mơ thấy con số 14 làm bằng vàng điều này có nghĩa rằng con đường quan lộ của bạn ở tương lai khá tốt tuy nhiên vì tính chủ quan của mình mà đôi khi bản thân bạn sẽ rơi vào hầu hết những hoàn cảnh không mong muốn. Những số phía sau chiêm bao số 14 bằng vàng là: 54 – 40

Khi mơ thấy số nhà của ai đó là 14 thì hãy đánh số đề con 14, 45 kiểu gì cũng gặp may mắn.

Khi mơ thấy biển số xe của mình là 14 thì đánh con số 40, 24 để có thể giải xui.

Khi mơ thấy số 14 đuổi theo mình thì quất ngay con số 44, 64 biết đâu ngày mai nhận tiền.

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 14 đánh con gì?

Để có thể sử dụng phương pháp bạc nhớ này khi đề về 14 mai đánh gì thì trước hết hãy hiểu được cách dự đoán này là như thế nào.

Người chơi sử dụng soi cầu bạc nhớ chỉ cần hiểu rõ như sau nếu hôm nay có số lô A xuất hiện và ngày hôm sau lô B lại xuất hiện, và quy luật đó kéo dài nhiều lần thì cần ghi nhớ rõ quy luật đó thì đó được gọi là dự đoán bạc nhớ.

Ví dụ minh họa phương pháp soi cầu bạc nhớ khi đề về 14 ngày mai thì đánh lô gì để có thể nhận thêm tiền?

Đoán số đề hôm nay dựa ngay vào phương pháp bạc nhớ khi đề về 14 đánh con gì?

Đề về 14 mà đi kèm con lô 00 thì hôm sau bạn cứ cặp con 41, 40 mà đánh

Nếu đề 14 mà đi cùng kép 44 thì chắc chắn ngày mai sẽ có con 40, 48 về cùng nhau

Lô 14 mà xuất hiện cùng đề 48, đừng nên bỏ qua con 45, 43 nhớ đánh song thủ, kiểu gì cũng về cùng nhau

Khi đề 14 về cùng lô tô con 89, chốt ngay bạch thủ 94

Đề 14 mà về cùng lô 70, ngày mai nổ con 84 chắc chắn, nếu 45 mà về 2 nháy thì mai chốt song thủ 47, 74

Như vậy đối với một số cách soi cầu các con số trên khi đề về 14 thì chắc hẳn người chơi đã có cho riêng mình được những con số đẹp mang đến tài lộc cho ngày chơi tiếp theo. Hãy nhớ việc lựa chọn kĩ các con số phải được thực hiện khi đầu óc của bạn đang tỉnh táo để suy nghĩ đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.